Klart att ARN tar över värmepumpsärenden

Publicerad: 26 Nov 2015
Riksdagen fattade till sist beslut att bifalla civilutskottets förslag i regeringens proposition om "Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden". Utskottets förslag var i princip identisk med regeringens proposition och beslutet togs utan någon debatt.

I propositionen, som naturligtvis rör många fler frågor än just tvistlösning kring värmepumpar, föreslås att Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)  tar över tvister som rör värmepumpar från och med 1 januari 2016.

ARN har bekräftat att de kommer börja ta emot ärenden senast 1 januari. SKVP har även blivit tillfrågade att föreslå nya ledamöter till ARN bostadsavdelning. Värmepumpbranschens Reklamationsnämnd kommer stänga för nya ärenden så fort ARN tar över. VPN kommer sen att behandla de ärenden som inkommit för att efter detta avvecklas.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • knapp
  • Ny annons
  • Bravida
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se