Jakobsbergs Centrum byter till geoenergi

Publicerad: 22 Dec 2015
Övergången från fjärrvärme till geoenergi innebär att energibelastningen för värme och kyla till Jakobsbergs Centrum minskar med upp till 65 procent. Adven investerar i geoenergianläggningen och Citycon, som äger och förvaltar Jakobsbergs Centrum, abonnerar sedan på värme och kyla.

– Köpcentrum är storanvändare av kyla och värme och därför är geoenergi ett attraktivt, förnybart alternativ som innebär att vi kommer att minska miljöbelastningen väsentligt. Med geoenergi blir vi självförsörjande samt sänker våra driftskostnader, säger Mattias Bernunger, utvecklingschef på Citycon.

Citycon äger 54 köpcentrum i Norden och bolaget har en uttalad strategi att använda nya, innovativa lösningar som minskar miljöbelastningen och bidrar till att göra köpcentrumen miljömässigt hållbara.

– Citycon visar med denna satsning hur fastighetsägare kan uppnå sina miljömål med förnyelsebar teknik i kombination med Advens affärsmodell som möjliggör resurseffektiva och lokalproducerade energileveranser, säger Jonas Häggqvist, vd för Adven Sverige.

Jakobsbergs centrum blir det största köpcentrumet i Sverige som konverterar från fjärrvärme till en heltäckande geoenergianläggning med borrhål. 97 procent av centrumets behov av värme och kyla kommer täckas med förnybar geoenergi.

– Geoenergi är idag en väletablerad lösning för svenska småhus men i kommersiella fastigheter är den fortfarande relativt ovanlig. Om pilotprojektet i Jakobsbergs Centrum faller väl ut finns planer på att installera geoenergi i fler av våra köpcentrum, säger Mattias Bernunger.

Anläggningen i Jakobsbergs Centrum beräknas vara i full drift hösten 2016.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Bravida
  • Ny annons
  • Kylma
  • Ahlsell
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se