Internationell geotermiworkshop i Oskarshamn

Publicerad: 4 Nov 2015
Nova - Utbildning FoU & Affärsutveckling och Svensk Kärnbränslehantering AB står som värd för en internationell geotermiworskhop den 4-5 november. Ett trettiotal tyska, svenska och finska forskare samlas på Äspölaboratoriet för kunskapsutbyte och planering av nya experiment kring geotermi.

Det unika Äspölaboratoriet kan användas för ökad kunskap om bergets fysikaliska och kemiska egenskaper samt för teknikutveckling kring geotermi på stora djup. De fysikaliska, tekniska och ekonomiska utmaningarna är många, om man lyckas har man tillgång till en global och evig energikälla som inte belastar miljön.

Geotermisk energi är den energi som finns i jordskorpan. Energin har sitt ursprung från jordens formation och sönderfall av radioaktiva grundämnen i jordskorpan. Energin har sedan länge använts för uppvärmning och används idag i Sverige för jord- och bergvärme. Om man kan borra djupa borrhål kan man få upp vatten som är över 100 grader varmt och man kan driva ångturbiner för generering av elektricitet eller för fjärrvärme i industriell skala.

- Mycket spännande utveckling om Äspölaboratoriet på sikt kan bli ett center för geotermiforskning på stora djup, säger Marcus Laaksoharju, verksamhetsledare för Nova FoU.

- Detta är ett av flera intressanta initiativ som vi bedriver med målsättningen att successivt bredda användningen av laboratoriet vilket också främjar utvecklingen i regionen, säger Mats Ohlsson chef för Äspölaboratoriet

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Kylma
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se