Installation och underhåll i fokus i Heat Pump Centre Newsletter

Publicerad: 10 Mar 2015
Värmepumpar är allt små underverk eftersom de kan uppgradera värme från lågtemperatur-källor till för oss användbara temperaturer. Men precis som för andra apparater så krävs det att värmepumpen är korrekt installerad och att underhållet genomförs som avsett för att man ska kunna lita på den.

Om inte - så finns det risk för problem, som kan bli besvärliga speciellt om mer än en komponent i värmepumpen drabbas. Och vilka komponenter i en värmepump är de minst pålitliga?

I HPC Newsletter nr 1/2015 tar man en titt på installation och underhåll för värmepumpar. Detta har varit ämnet för Annex 36 i Heat Pump Programme. Först ges en bakgrund, från koordinatorerna i Annex 36. I två artiklar beskriver man experiment och analys av dessa frågor, respektive faktiska rapporterade problem från verkliga installationer. Två nya Annex i Heat Pump Programme presenteras också.

IEA Heat Pump Centre Newsletter utkommer fyra gånger per år. Den ges ut av IEA Heat Pump Centre (HPC), som är ett internationellt informationscentrum för värmepumpande tekniker, tillämpningar och marknader.

IEA Heat Pump Centre Newsletter kan laddas ner via denna länk:
http://www.heatpumpcentre.org/en/newsletter/Sidor/default.aspx

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Bravida
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan
  • Ahlsell
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se