Instalco avyttrar Expertkyl

Publicerad: 8 Mar 2018
Instalco har beslutat att avyttra bolaget Expertkyl i affärsområde Väst, meddelar man i ett pressmeddelande. Expertkyl har varit en del av Instalco sedan 2014 och omsatte cirka 100 miljoner kronor under 2017

Skälet till avyttringen beskrivs i pressmeddelandet vara en följd av att Instalcos styrelse utvärderat olika strategiska alternativ för verksamheten, som under de senaste åren uppvisat ett negativt rörelseresultat. I samband med avyttringen sker en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill om cirka 36,7 miljoner kronor, som kommer belasta första kvartalets resultat och redovisas som en jämförelsestörande post.

-Expertkyls lönsamhet har tyvärr inte motsvarat våra förväntningar, och i kombination med att dess kylverksamhet haft få överlappningsområden med våra övriga bolag i affärsområde Väst har vi beslutat att avyttra verksamheten. Sedan starten av Instalco har vi gjort ett 40-tal förvärv som framgångsrikt integrerats i gruppen, och där den absoluta majoriteten av bolag idag har lönsamhet klart över branschsnittet. Beslutet att avyttra Expertkyl kommer stödja Instalcos långsiktiga resa med fokus på lönsam tillväxt, säger Per Sjöstrand, VD för Instalco.

Instalco avyttrade 100 procent av aktierna i Expertkyl den 5 mars 2018.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Bravida
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • Kylma
  • knapp
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se