Inget samband mellan utsläpp och pris för fjärrvärme

Publicerad: 17 Dec 2014
Ständiga prisökningar leder inte alltid till mer klimatvänlig fjärrvärme. Det visar en genomgång av pris, prisutveckling och koldioxidutsläpp hos fjärrvärmeleverantörer i 60 kommuner som gjorts av Fastighetsägarna Sverige.

- Fjärrvärmebolagen hänvisar ofta till nödvändiga investeringar för att göra produktionen av fjärrvärme mer klimatvänlig när de höjer sina priser. Men det sambandet tycks i realiteten saknas, sägerRikard Silverfur, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Sverige.

Undersökningen ”Fjärrvärme och miljö” har tidigare genomförts i några nord- och mellansvenska kommuner. Nu har undersökningen breddats till att omfatta 60 kommuner runt om i landet. Även om priserna fortsatt stiga har endast små förbättringar av utsläppsnivåerna kunnat iakttas. Det är snarare andra faktorer än klimatinsatser som påverkar prisnivån för kunderna.

- Vissa framsteg görs dock inom miljöområdet. Även om koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktion hos de kommuner som ingår i vår undersökning i genomsnitt legat still sedan 2013 har andelen fossila bränslen minskat något. Vissa av producenterna har också i undersökningen uppgett att investeringar nu görs för att på sikt minska koldioxidutsläppen.

Länk till rapporten "Fjärrvärme och miljö"

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Fastighetsmässan
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Kylma
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se