Imtech Nordics moderbolag ställer in sina betalningar

Publicerad: 11 Aug 2015
nder tisdagen lämnade teknik- och installationsföretaget Imtech Nordics nederländska moderbolag in en begäran om att få ställa in sina betalningar. Ansökan är en följd av den tidigare konkursen för det tyska dotterbolaget inom koncernen. Verksamheten vid Imtech Nordic, med 4 000 anställda i Sverige och ytterligare 1 400 anställda i Norge och Finland, uppges inte påverkas i nuläget.


– Naturligtvis är situationen allvarlig och koncernen ser just nu över alla möjligheter. Imtech Nordic är dock det mest lönsamma bolaget i koncernen, och vi är inte beroende av vare sig operationellt eller finansiellt stöd från koncernen, säger Håkan Kirstein, vd på Imtech Nordic.

Delar av Imtechkoncernen har under en längre tid haft problem med svag eller bristande lönsamhet. Det gäller framförallt verksamheten i Tyskland, men även i Spanien, Nederländerna och Storbritannien. Den 28 juli gick moderbolaget Royal Imtech NV ut med en vinstvarning inför halvårsrapporten 2015, till följd av ett svagare resultat än förväntat. Sedan dess har förhandlingar pågått med koncernens ägare och långivare om ytterligare finansiering.

Förhandlingar som på tisdagdagen resulterade i beslutet att moderbolaget ansöker om att få ställa in sina betalningar. Imtech Nordics anställda och kundrelationer i Sverige, Norge och Finland berörs i nuläget inte av konkursansökan.
– Vi på Imtech Nordic fortsätter att leverera till våra kunder på samma professionella sätt som vanligt. Alla medarbetare, kunder och leverantörer kan känna trygghet i att vi är ett lönsamt och självförsörjande bolag, säger Håkan Kirstein.
 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Ahlsell
  • Kylma
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se