Imtech får stororder vid Universitetssjukhuset i Linköping

Publicerad: 29 Sep 2015
Imtech har tilldelats flera omfattande uppdrag vid den ombyggnad och modernisering av kliniker som pågår inom Universitetssjukhuset i Linköping. Uppdragen omfattar elteknik, ventilation samt i vissa delar även VS-installationer. Beställare är Region Östergötland och den totala ordersumman uppgår till omkring 36 miljoner kronor.

Projekten gäller biobank/fryshotell, laboratorium, medicinsk akutvårdsavdelning samt förlossnings- och neonatalavdelning med akutmottagning. Klinikerna är i behov av modernisering för att kunna erbjuda såväl patienter som vårdpersonal en bättre miljö. Imtechs arbeten innefattar kraft, belysning, data, tele, brandlarm, styr och övervakning, ventilation samt medicinska gaser och sprinkler. Tyngdpunkten ligger på elarbetena med omkring 22 miljoner kronor, ventilation uppgår till ca 8 miljoner och VS-installationer ca 6 miljoner.

Projekten har påbörjats och de sista arbetena beräknas vara slutförda i augusti 2016.
- Vår utmaning blir den pågående verksamheten vid sjukhuset, som ska fungera utan störning under ombyggnationens gång för att patienter och vårdpersonal ska påverkas i minsta möjliga utsträckning. Det är speciella miljöer vi vistas i och det ställer höga krav på planering och vår förmåga att vara lyhörda. Något vi har god erfarenhet av, säger Mikael Nilsson vid Imtech Elteknik i Linköping.

- Vi har i många år samarbetat med Region Östergötland och under en längre tid med just sjukhusprojekt. Det innebär att vi byggt upp en solid erfarenhetsbank, som gör att vi känner oss trygga även med så omfattande projekt som det är frågan om här. I den upphandling under LOU som Region Östergötland genomförde var det Imtech som bäst uppfyllde kraven på genomförande, kvalitet, pris och leverans, avslutar Mikael Nilsson.

Imtechs filialer i Linköping och Norrköping har även tecknat ett ramavtal med Region Östergötland gällande el- och ventilationsinstallationer vid om- och tillbyggnader i regionens fastighetsbestånd. Avtalet löper under en treårsperiod med möjlighet till förlängning med ett år.

Annons
Din ort
Panasonic AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • Kylma
  • Ahlsell
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se