ICA Gruppen minskar koldioxidutsläpp med 31 procent

Publicerad: 16 Feb 2015
2006 satte ICA Gruppen upp målet att minska sina koldioxidutsläpp med 30 procent till 2020. Nu har målsättningen nåtts, sex år före utsatt tid. Minskningen har nåtts genom bland annat energibersparingsåtgärder och övergång till förnybar el i butiker och lager, minskade utsläpp vid transporter och byte av köldmedia.

– Det är väldigt glädjande att vi uppnår vårt ambitiösa klimatmål i förtid. Det är ett fint kvitto på att vårt gemensamma arbete ger resultat. Nu kommer en ny långsiktig klimatambition arbetas fram, säger Per Strömberg Vd ICA Gruppen AB.

ICA Gruppen har minskat de direkta* utsläppen av växthusgaser med 31 procent. Det innebär att koncernen uppnått sitt långsiktiga klimatmål under 2014. Koncernens direkta koldioxidutsläpp minskade med 13 procent under 2014 jämfört med 2013.

Målet har till största delen nåtts genom ett långsiktigt arbete med flera åtgärder inom energi, köldmedia, transporter och tjänsteresor.

Några viktiga händelser under förra året som bidrog till målet var att samtliga norska lager och egenägda butiker gått över till att enbart köpa förnybar el. I Sverige har logistikverksamheten ökat andelen godstransporter med bilar som använder alternativa bränslen. Även insatser på lagren som effektivare styrning och reglering av belysningen och en övergång till användning av LED-belysning har gett bra resultat.

En stor del av minskningen kommer också från energibesparande åtgärder i butik; bland annat har en stor andel butiker gått över till lock och dörrar på kylar och frysar. Som ett resultat har också energiförburkningen i förhållande till yta i butik minskat trots att en ökad total butiksyta. Ytterligare åtgärder som bidragit är en ökad andel svenska ICA-butiker som använder förnybar el. Fler anställda i ICA-butikerna genomförde också under 2014 en utbildning med praktiska råd kring hur butiken kan minska sin elförbrukning.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se