Hyreshem Malmö och Malmberg går på djupet

Publicerad: 18 Aug 2016
Till Hyreshem Malmö AB i bostadsområdet Annestad i Bunkeflostrand utanför Malmö kommer åtta geoenergicentraler förse 750 lägenheter med förnybar energi. Centralerna hämtar energin via berget från 82 energibrunnar med 350 m djup vardera, totalt borrhålsdjup är imponerande 28700 m. Malmberg har fått totalentreprenaden att konstruera och designa anläggningen samt utföra energiborrning och komplett rörinstallation.

Geoenergianläggningen ska förse byggnaderna med värme och tappvarmvatten via ett slutet kollektorsystem och bergvärme som energikälla. Befintliga gaspannor används endast som spets och redundans. Projektering är påbörjad och borrning påbörjas under augusti. Projektet förväntas att vara helt färdigställt innan sommaren 2017.

Gratisenergin som utnyttjas från berget är totalt för hela installationen ca 4800 MWh per år. Det innebär att andelen köpt energi minskar med cirka 72 procent baserat dagens drift. Total installerad värmepumpseffekt blir cirka 1,4 MW fördelad på 19 värmepumpsaggregat. Det totala minskade utsläppet av CO2 för hela anläggningen uppskattas till cirka 970 ton per år. Detta motsvarar över 1300 flygresor tur-och-retur Mallorca!

Marcus Espert, ombud Riksbyggen kommenterar:
- Vi ser fram emot att komma igång med projektet som kommer hjälpa oss att väsentligt sänka våra driftskostnader och dessutom få en starkt reducerad miljöpåverkan. 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ahlsell
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se