HSB brf Jättens Gömme i Kungälv vann Bostadsrättsmässans Energipris

Publicerad: 14 Nov 2016
HSB brf Jättens Gömme ligger i Kungälv och är ett stort radhusområde om totalt 93 hushåll. Genom satsning på bergvärme och solpaneler på samtliga hustak är föreningen nu självförsörjande på el till all gemensam belysning i området. Med sina 28 borrade bergvärmehål och otal kvadratmeter solpanel på samtliga hustak är föreningen idag nordens största privata hybridanläggning för bergvärme och solenergi.

Bostadsrättsföreningen Jättens Gömme i Kungälv thar tilldelats Bostadsrättsmässans Göteborgs Energipris 2016 för sitt framgångsrika arbete med att minska energianvändningen i sin bostadsrättsförening.

- Det är oerhört roligt att få ta emot detta pris. Det känns som ett erkännande på all den tid och kraft som vi tillsammans i föreningen lagt på att lösa energifrågor, säger Rickard Wadsten, sekreterare i HSB brf Jättens Gömmes bostadsrättsstyrelse.

Idag tillhör bostadssektorn en av de enskilt största energianvändarna i samhället med sina 40%. Detta gör energifrågan extra viktig för bostadsbranschen och arbetet med att hjälpa bostadsrättsföreningarna att se över sin energianvändning får allt större fokus. Förutom att skapa hållbara lösningar för framtidens generationer finns också pengar att spara för bostadsrättsföreningarnas medlemmar.

HSB brf Jättens Gömme ligger i Kungälv och är ett stort radhusområde om totalt 93 hushåll. Genom satsning på bergvärme och solpaneler på samtliga hustak är föreningen nu självförsörjande på el till all gemensam belysning i området. Med sina 28 borrade bergvärmehål och otal kvadratmeter solpanel på samtliga hustak är föreningen idag nordens största privata hybridanläggning för bergvärme och solenergi.

- HSB brf Jättens Gömme är ett lysande exempel på hur bostadsrättsföreningarnas medlemmar tillsammans kan göra stor skillnad genom samarbete och satsning på rätt energisparande åtgärder, säger Lars Göran Andersson, VD på HSB Göteborg.

Vägen till prispallen för föreningen har gått genom otaliga möten och diskussioner. För att lyckas med arbetet finns ett recept att ta efter.

- Det handlar mycket om att rekrytera rätt kompetens. Vi har skapat en arbetsgrupp av boende i föreningen som drivs av hållbarhetsfrågor och har stort intresse i energifrågor. Att arbetet med att spara energi dessutom halverar kostnaderna för föreningen och skapar ett gott renommé för vår bostadsrättsförening gör arbetet enkelt, säger Rickard Wadsten.

Just att minska energianvändningen är central för framtidens bostadsrättsföreningar. Idag arbetar HSB Göteborg aktivt med att stötta och finnas tillgängliga med kunskap och expertishjälp, allt för att möta bostadsrättsföreningarnas behov. Även samverkan med branschen är viktig och genom samarbete med SBC, Riksbyggen, BoBättre och Klimat och energirådgivarna Göteborgs stad som tillsammans initiera Bostadsrättsmässans Göteborgs Energipris 2016 hoppas HSB Göteborg till att sporra till fler framgångsrika hållbara initiativ bland bostadsrättsföreningarna.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • knapp
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • Kylma
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se