Güntner lanserar nya V-Shape Compact

Publicerad: 16 Aug 2017
Enheterna i det nyutvecklade V-SHAPE Compact-sortimentet finns tillgängliga som vätskekylare, kondensor eller gaskylare och uppges erbjuda högsta prestanda i små utrymmen även vid torra applikationer. Med tillval av HydroPad befuktningsmatta för adiabatisk förkylning sägs kylanläggningar kunna drivas mer effektivt och spara pengar - utan vattenrening, utan intensivt underhåll och utan befuktning av värmeväxlarenheten.

Värmeväxlarna är speciellt konstruerade för köldmedierna HFC, CO2 och vatten-glykolblandning. Kärnrörets diameter och material i kombination med de lamellära geometrierna ska erbjuda det bästa av maximal prestanda och minsta rörvolym. 

Tillvalet av det adiabatiska förkylningssystemet HydroPad beskrivs ge ekonomiska fördelar. Å ena sidan möjliggör befuktningssystemet en ökning av enhetens prestanda, vilket gör det möjligt att använda enheter med mindre utrymmesbehov utan att ge avkall på de givna prestandakraven. Å andra sidan kan med detta alternativ alla kylsystem drivas på ett mer energieffektivt sätt, vilket spar pengar. Användningen av en befuktningsmatta kräver ingen särskild behandling av vattnet – befuktningsmattan kopplas helt enkelt till en dricksvattenledning, det är allt som behövs enligt Güntner. Endast vatten som avdunstar, ingen återcirkulation sker, det avges ingen ånga och inga aerosoler. Güntner Hydro Management GHM pad, kan väljas till för att övervaka driftsförhållandena och säkerställa den bästa avvägningen mellan fläkthastighet och mattbefuktning. Vid torrdrift säkerställer GHM pad regelbunden tömning av systemet och tillförselledningarna av hygienskäl.

V-Shape Compact gaskylare med HydroPad-systemet uppges även representera en möjlighet att förskjuta CO2-ekvatorn åt söder: genom den adiabatiska förkylningen av den insugna omgivningsluften minskas avsevärt systemets transkritiska driftstider. Speciellt i områden med höga temperaturer och samtidigt låg luftfuktighet förefinns en stor "adiabatisk potential".

Enheterna har även infällbara kranöglor och ett kompakt hölje av pulverlackat, galvaniserat stål och uppges ha testats noggrant särskilt vad gäller deras stabilitet. De utsätts exempelvis för lyftprov för att kontrollera torsionsstyvhet och för belastningstest med avseende på snö- och vindbelastningar samt jordbävningsbeständighet. Effektområdet är från 13 kW till flera hundra kW. Till exempel är upp till 560 kW möjligt för CO2-applikationer vid torrdrift. De för detta kylmedel optimerade värmeväxlarna är som standard utformade för ett arbetstryck på upp till 120 bar.

Upp till fyra fläktar finns tillgängliga per enhet i AC eller EC-teknik och i diametrarna 630 mm eller 800 mm. För varje fläktvariant finns de motsvarande kontrollparametrarna för Güntner Hydro Management GHM pad, som väljer det mest kostnadseffektiva driftsläget och som under fuktig drift bara tillför så mycket vatten som kan avdunsta under respektive förhållanden. Beroende på fläktens typ är det också möjligt med en styrspänning på (0 - 10 V) eller styrström på (4 - 20 mA).

Bland tillbehören finns t ex flänsade/gängade anslutningar, en ½" kulventil för avluftning eller tömning, kretskomponentdelning, integrerad underkylare (rör/icke rör) och epoxibelagda lameller. Dessutom finns ytterligare möjliga tillbehör som kontroller, kopplingsskåp, reparationsströmbrytare och vibrationsdämpare. 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Fastighetsmässan
  • Bravida
  • Ny annons
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se