Geotec vill ha stopp för fjärrvärmemonopol

Publicerad: 30 Jun 2016
När Växjö kommun i december 2015 fick rätt i Tingsrätten att tvinga nya villaägare att ansluta sig till fjärrvärmenätet, följde fler kommuner efter. - Den fria konkurrensen sätts ur spel med bland annat ytterst oklara miljöargument, skriver Johan Barth idag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Växjö kommuns tvångsanslutning till det kommunala fjärrvärmenätet ställer frågan på sin spets. Det kan inte vara rimligt att kommuner ska få ge sina egna bolag monopol på vissa marknader.

Egenintressen och privata åsikter ska inte få styra något så viktigt som den enskildes energiförsörjning. Istället borde kommungemensamma riktlinjer utarbetas så att fastighetsägare inte utlämnas till makthavares tyckanden och ogrundade föreställningar om olika energilösningar och dess miljöprestanda.

Det finns ingen vägledning för hur kommunerna skall agera när det gäller marknadsmonopol för egna bolag eller hur olika energikällor skall miljövärderas. Varken från det egna partiet eller från någon myndighet

Medborgare som röstar för fri konkurrens ska kunna lita på att deras företrädare agerar utifrån den värdegrunden. Medborgare som å andra sidan prioriterar hållbarhetsfrågor ska kunna lita på att deras företrädare är väl pålästa och har tillgång till information och vägledning från neutralt håll. Först då kan vi komma ur den osäkerhet och godtycklighet den konkurrenshämmande Växjödomen har öppnat upp för.

- Domen är lyckligtvis överklagad och när Marknadsdomstolen väl prövar ärendet förutsätter vi att de lyfter blicken utanför Växjö och ser att Tingsrättens dom från december skadar fastighetsägare över hela landet, säger Johan Barth, VD för Geotec.

Debattartikeln på svd.se

 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • knapp
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se