Geoenergi till Vasakronan i Malmö

Publicerad: 29 Jun 2017
I Malmö, kvarteret Priorn 5 som ligger granne med Pildammsparken, Malmö Konsthall och Triangelns köpcentrum, utvecklar Vasakronan en helt ny kontorsfastighet på cirka 16.000 m2. Malmberg har fått förtroendet att utföra komplett geoenergianläggning för produktion av värme och kyla. Även den befintliga fastigheten Priorn 2 som ligger intill ska försörjas med geoenergi från den nya geocentralen via en värme-och kylkulvert.

Malmberg har designat ett slutet kollektorsystem för bergvärme och ska borra energibrunnarna samt utföra komplett installation av central för geoenergin. Projektet saknar just nu godkänd detaljplan men planeringen är i full gång och planen är att energiborrning påbörjas i augusti och installationsarbetena sker efter årsskiftet.

Carl-Johan Gustavsson, Affärsområdeschef Projekt, Vasakronan säger: 
-För Vasakronan gäller det att alltid vara öppen för nya och hållbara energilösning för våra fastigheter. För 10 år sedan när Priorn 5 började planeras var det fjärrvärme som gällde. Idag är alternativen fler och geoenergi är en modern lösning och som är bra för vår miljö. Vi kombinerar den även med solpaneler. Fastigheten är dessutom tänkt att bli LEED Platinum klassad.

Geoenergisystemet som nu införs innebär att under vintersäsongen levereras värme till byggnaderna via geoenergin. Energibrunnarna kyls då successivt ner och blir ”kylmagasin” till sommarsäsongen när komfortkyla behövs till fastigheten. Under sommarsäsongen är funktionen omvänd och energibrunnarna blir magasin med värme som då bidrar till högre effektivitet för värmedriften under vintern. 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se