Gamla värmepumpar fungerar som när de var nya

Publicerad: 22 Okt 2015
Energimyndighetens fälttest av äldre bergvärmepumpar i 20 hushåll visar att de klarar att leverera ungefär samma effekt som när de var nya. Genom att mäta energianvändningen har Energimyndigheten kunnat utvärdera hur mycket energi äldre bergvärmepumpar faktiskt sparar.

– Mätningarna i testet visar bland annat att rätt dimensionering är viktigt och att de äldre bergvärmepumparna klarar att leverera ungefär samma effekt som när de var nya, säger Martijn Jansen på Energimyndighetens Testlab.

Testet visar att de hushåll där bergvärmepumpen är 7-14 år gammal fick i snitt 2,7 kilowattimmar (kWh) värme och varmvatten för varje kilowattimme el under testets första år och 2,9 kWh andra året. Detta kallas årsvärmefaktorn och är ett mått på bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år. 

Alla hushåll som deltog i testet är nöjda med sina bergvärmepumpar. De upplever att bergvärmepumpen är ett billigt, bekvämt och underhållsfritt uppvärmningssystem.

Skillnaderna i årsvärmefaktorn för de olika bergvärmepumpsanläggningarna är stora. För första året som testet pågick var årsvärmefaktorn som lägst 1,9 och som högst 3,4. För andra året var motsvarande siffror 2,1 respektive 3,6. Skillnaderna mellan anläggningarna beror främst på hur väl anpassad värmepumpen är till husets värmesystem och på själva installationen. Mätningarna visar också att beteendet spelar roll. Saker som hur ofta och hur länge man duschar har större betydelse för varmvattenanvändningen än hur många personer som bor i huset. Tillsatsel kallas den el som går på när värmepumpen inte klarar att värma hela huset och allt varmvatten som används.

– Det är naturligt att tillsatsvärmen går på riktigt kalla dagar. Men en hög eller ökad användning av tillsatsel kan vara en signal om att något behöver åtgärdas som bergvärmepumpen använder, säger Martijn Jansen.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Ny annons
  • Bravida
  • knapp
  • Fastighetsmässan
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se