Free Energy inleder samarbete ett av världens ledande PV-T företag!

Publicerad: 3 Jul 2020
Intresset för hybridpaneler (PV-T) ökar just nu, speciellt i kombination med värmepumpar. Som en följd av detta har Free Energy inlett ett samarbete med det franska företaget DualSun avseende den skandinaviska marknaden.

I en hybridpanel generas både el (PV) och värme (T). Genom att kyla solcellen ökar elproduktionen med upp till 15%, jämfört med konventionell teknik. Samtidigt används värmen som transporteras bort till att öka värmepumpens värmefaktor med cirka 50% enligt Free Energy. Värmepumpseffektiviseringen uppnås framförallt genom att inkommande brinetemperatur ökar, men även genom att energibrunnen åter-laddas. Hur solenergin bäst används vid varje tillfälle styrs av Free Energys unika systemuppbyggnad och styrsystem.

Hybridvärmepumpar i kombination med hybridpaneler blir enligt Free Energy extra intressant för projekt där standarder för noll- eller plusenergihus skall uppnås. Kombinationen uppges skapa kostnadseffektiva värmelösningar med minsta möjliga behov av tillförd drivenergi.

Free Energy projekterar och har börjat leverera PV-T-försedda Hyss-system till ett flertal större bostadsprojekt i såväl Sverige som i Norge.
- Att i hård konkurrens bli utvald som exklusiv partner för DualSuns hybridpaneler är en bekräftelse på vår ledande position inom
hybridisering av värmepumpar, säger Marcus Kanewoff, CEO på Free Energy. Genom att Free Energy nu kompletterar sortimentet med både PV och PV-T kan företaget infria visionen om att erbjuda solbaserade energisystem som kan leverera all energi som byggnader
behöver.

-Inför vår etablering i Skandinavien sökte vi en partner som verkligen förstod alla fördelar med sol-hybridpaneler. Genom samarbetet med Free Energy fann vi rätt partner som dessutom utvecklat sol-hybridvärmepumpar, Hyss, som fungerar perfekt i kombination med våra DualSun Spring PV-T paneler säger Jérôme Mouterde, CEO i DualSun. Genom samarbetet får även DualSun tillgång till att arbeta med Free Energys unika hybridteknologi.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • knapp
  • Bravida
  • Ahlsell
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se