Fortum Värme ansluter tre sjukhus till fjärrkylanätet

Publicerad: 15 Jun 2016
Nyligen kopplade Fortum Värme in Södersjukhuset (SÖS) på sitt fjärrkylanät. Kylaleveransen uppgår till 4,7 MW vid full drift och är Locums enskilt största så långt. Under våren har Fortum Värme även kopplat in Locums fastighet S:t Görans sjukhus och inom kort ansluts också Rosenlunds sjukhus.

- Kraven på tillförlitlig kyla både för komfort och tekniska installationer som magnetröntgenkameror är höga samtidigt som miljöaspekten är central. Det var viktiga faktorer för att valet föll på fjärrkyla, säger Anders Sjölund kundansvarig för Locum på Fortum Värme.

Avtalet mellan Fortum Värme och Locum tecknades hösten 2015. För att komma till Södersjukhuset har Fortum Värme byggt en ny kylaledning för cirka 25 miljoner kronor.

- Efterfrågan på kyla i Stockholm växer och det känns glädjande att vi nu kan leverera det till viktiga samhällsfunktioner som dessa tre stora sjukhus, säger Anders Sjölund.

Han tillägger att Fortum Värme ser stor potential för andra, närliggande, fastigheter att ansluta sig till den nya ledningen. Den har kapacitet att kyla samtliga närliggande fastigheter som har kylabehov.

Södersjukhuset är idag Stockholms största akutsjukhus. Det byggs nu ut och moderiseras och kommer att bli ett av Europas största och modernaste med en kapacitet på 175 000 akutbesök per år. Det ska bli 5 000 nya slutenvårdstillfällen per år och mellan 800 och 900 personer kommer att arbeta med bygget som beräknas vara helt färdigt 2019.

Fjärrkylan ersätter den tidigare lokalt producerade kylan och kommer att ha samma omfattning som tidigare i det befintliga sjukhuset. Fjärrkyla kommer även att installeras i de byggnader som nu uppförs på västra sidan om sjukhuset.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • knapp
  • Kylma
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan
  • AQS Produkter
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se