Första butiken konverterad till R449A

Publicerad: 24 Nov 2015
Nu har den första butiken i Sverige konverterats från R404A till R449A (XP40) från Chemour (fd. DuPont). För närvarande har ett kyl- och ett frysaggregat konverterats på ICA Maxi i Södertälje och allt har enligt uppgifter gått lika bra som förväntats. Nästa butik på tur är ICA Supermarket i Vagnhärad.

Studierna görs opartiskt och finansieras delvis med pengar från Kylbranschens Samarbetsstiftelse (KYS). Resultaten kommer att delges hela branschen och syftet är att ge nödvändiga erfarenheter inför de kommande konverteringar av R404A system som kommer att genomföras framöver. R449A är då ett mycket bra alternativ enligt flera bedömare. Intressant är att se hur systemets driftsparameterar förändras vid övergången till ett mer långsiktigt köldmediealternativ - speciellt då kylkapacitet, COP och hetgastemperaturen.

För den intresserade kan Ahlsell Ref distribuera R449A för andra intressanta konverteringar eller nyinstallationer. Även andra ”nya” köldmedier med lågt GWP kan levereras. Exempelvis HFO-1234yf mobil A/C eller R438A för mobila transportkyla. Det senare är t ex standard i Termo Kings nya transportkylsystem.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Bravida
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Kylma
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se