Försäljningen av värmepumpar steg under årets första kvartal

Publicerad: 19 Apr 2017
Försäljningen av värmepumpar steg med totalt 10 procent under årets första kvartal och den positiva försäljningstrenden förväntas hålla i sig. Särskilt bra går försäljningen av frånluftsvärmepumpar.

Under årets första tre månader såldes värmepumpar för totalt 1,3 miljarder kronor i Sverige, vilket är 9 procent mer än samma period förra året. Trenden med kraftigt ökad försäljning av frånluftsvärmepumpar fortsätter, samtidigt som försäljningen ökar även för övriga två värmepumpsslag.

Försäljningen uppdelad på olika produktslag:

Totalt    + 10%
Luft/vattenvärmepumpar     + 4 %
Frånluftvärmepumpar    + 23 %
Vätska/vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)    + 2 %

- Branschen fortsätter att gå väldigt bra och vi förväntar oss att trenden håller i sig. Den höga nybyggnadstakten och att värmepumpar för större fastigheter fortsätter ta marknadsandelar från framförallt fjärrvärmen talar för det, säger Per Jonasson vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Försäljningen uppdelad på villa respektive fastighet:
Totalt    +11 %    + 14 %
Frånluftvärmepumpar    + 23 %    
Luft/vatten    + 11 %    
Vätska/vattenvärmepumpar (bergvärmepumpar)    + 1 %    

- Även om vi ser en stark utveckling för värmepumpar i Sverige, finns det flera hinder för att branschen ska kunna växa i takt med tillväxten i byggsektorn. Framför allt är bristen på yrkeskunnig personal ett dilemma, säger Per Jonasson.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ny annons
  • Kylma
  • Bravida
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se