Fem företag gör en gemensam satsning på rikstäckande serviceavtal inom fastighetsteknik

Publicerad: 14 Apr 2015
Genom att gå samman och erbjuda serviceavtal i det gemensamma bolaget Near4You ska de fem företagen konkurrera med de stora, etablerade rikstäckande bolagen. Företagen som ingår i satsningen är APS (västra Sverige), Indoor Energy (Mellansverige), Klimat & Automatikkontroll (södra Sverige), TFS (Norrland) samt Ömangruppen (sydöstra Sverige). Tillsammans har företagen kontor på 29 orter i landet.

Near4You är ett samarbete mellan 5 etablerade företag verksamma i samma bransch. Det nya bolaget arbetar uteslutande med rikstäckande avtal inom kyla, värme, ventilation, styr och energi. Samtliga företag som ingår i den nya konstellationen har heltäckande kompetens och ett tydligt fokus på driftoptimering och energieffektivisering. Det som skiljer de 5 företagen åt är var i landet de håller till.

– Vi har valt att samarbeta och på så sätt har vi skapat en helt ny aktör som vågar utmana de största företagen i vår bransch säger Svante Villman sälj- & marknadsansvarig på Near4You.

– I stora bolag finns alltid en risk att arbetet blir tungarbetat och beslutsvägarna långa. Dessutom är det svårt att hålla hög teknisk kompetens på alla orter. Genom vårt samarbete skapar vi ett nytt och attraktivt alternativ. Precis som de stora rikstäckande bolagen kan vi erbjuda geografisk täckning, lokal närvaro hög teknisk kompetens. Samtidigt har vi med oss fördelarna med att vara fem mindre bolag. Vi är engagerade, snabbfotade och har korta beslutsvägar, fortsätter Peter Arvidsson, vd  Ömangruppen AB.

– Vi har byggt upp våra relationer under flera år och hjälpt varandra med avtalsservice och jour för kunder som Preem, Plantagen och McDonalds. Vi har märkt att marknaden har saknat en leverantör med våra gemensamma styrkor. Därför har vi tagit samarbetet ett steg längre och bildat ett gemensamt bolag och skapat ett gemensamt varumärke säger Fredric Buchaus, kundansvarig för rikstäckande avtal.

– Kunderna ska inte märka av att vi i grunden är 5 olika bolag. Vi har gemensamma processer, gemensam felanmälan och kunden får en kontaktperson som ansvarar för hela landet fortsätter Fredric.

De fem bolagen finns kvar som separata företag och fortsätter att bedriva verksamhet lokalt precis som tidigare. Den nya konstellationen är enbart en gemensam satsning för att kunna erbjuda ännu bättre service åt företag som har verksamhet i flera delar av landet.

 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • knapp
  • Kylma
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se