"Fel att göra förbränning av fossil plast till Sveriges miljövänligaste energialternativ"

Publicerad: 1 Feb 2019
Boverkets regelverk för nära nollenergihus gynnar fjärrvärmen på bekostnad av el kopplad till kyl- och värmepumpsteknik. Det menar Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen och Johan Aspelin, vd Golvbranschen, i en debattartikel på aktuellhallbarhet.se

Arbetet med de nya reglerna för nära nollenergihus har kantats av många turer. Från början var de nya reglerna tänkta att vara på plats redan 2017. Efter att det i våras presenterades ett försenat förslag som efter remiss och beredning var planerat att genomföras har Boverket valt att ännu en gång ompröva sitt förslag.

”Tyvärr verkar det fortfarande som att det finns en resa kvar till ett balanserat och väl avvägt förslag som både gynnar en hållbar omställning och som inte radikalt ändrar spelreglerna på värmemarknaden.” skriver Per Jonasson, vd, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, SKVP och Johan Aspelin, vd, Golvbranschen, GBR, i debattartikeln.

I centrum för Boverkets nya tankar kring regelverkets utformning ligger de så kallade primärenergifaktorerna. Enkelt uttryckt behöver alla nya hus i framtiden klara kravet på att vara ett nära nollenergihus och för att klara det får inte husets primärenergital överstiga ett visst värde, skriver artikelförfattarna.

”Innebörden av detta är att det blir extremt viktigt för olika intressen, liksom kyl- och värmepumpsbranschen, att primärenergifaktorerna inte missgynnar den egna tekniken. Faktorn ska i grund och botten inte fastställas genom en godtycklig bedömning, utan en teknisk sådan.”

Per Jonasson och Johan Aspelin säger att man blev förvånade över att i det nya förslaget hade helt plötsligt skillnaden mellan el och fjärrvärme ökad markant, till fjärrvärmens fördel. Detta menar man har skett genom att Boverket bedömt att avfall inte har någon alternativ användning än förbränning och därmed räknas bara avfallets transporter in i hur det påverkar primärenergifaktorn.

”En enligt oss fullkomligt absurd bedömning och som osakligt skapar stora skillnader i förutsättningarna mellan värmepumps- och fjärrvärmeteknik i Sverige, då en stor del av fjärrvärmen i Sverige drivs genom förbränning av avfall. För att tala klarspråk, avfall är till nära femtio procent plast producerad av råolja, vilket enligt förslaget skulle bli direkt gynnat att elda med om man som fjärrvärmeleverantör vill driva en energieffektiv verksamhet med en låg primärenergifaktor. Att jämföra med t.ex. biobränsle som skulle bli mer än 25 gånger mer ineffektivt att elda med än fossil plast.”

Man befarar att den nu presenterade skillnaden mellan energislagen skulle leda till att blir så pass svårt att klara kraven för nära nollenergihus med värmepumpsteknik att tekniken med frånluftsvärmepumpar skulle vara hotad.

”Ett indirekt förbud för frånluftvärmepumpar skulle utgöra en ytterligare och mycket markant fördyrning för småhusproduktionen på en marknad som redan lider av höga byggkostnader orsakade av bland annat tuffa byggregler. Att räkna in den fördyrningen på de minimala energivinster som kan åstadkommas i ett nybyggt småhus utan frånluftvärmepump kan komma att ta uppåt ett halvt sekel.”

Man uppmanar därför Boverket att tänka om och istället värna en hållbar omställning och ett teknikneutralt regelverk för nära nollenergihus.

Debattartikeln i sin helhet på aktuellhallbarhet.se

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • knapp
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se