EU-kommissionen kräver att Tyskland slutar använda R134a i nya bilar

Publicerad: 29 Sep 2014
EU-kommissionen kräver nu att Tyskland lever upp till kraven i det så kallade MAC-direktivet, vilket förbjuder användandet av R134a i bilar som typgodkänts efter 1 januari 2013. I annat fall kan landet komma att dras inför domstol.

Tyskland har tidigare medgett undantag för bl a Daimler att få fortsätta använda R134a i luftkonditioneringssystem. Detta i strid med det så kallade MAC-Direktivet som förbjuder användandet av R134a i nya bilar typgodkända efter den 1 januari 2013. Nu kräver EU-kommissionen att Tyskland rättar in sig i ledet och stoppar användningen. Om så inte sker inom två månader kan landet komma att dras inför domstol, där man riskerar höga böter. 
 
Det har varit en utdragen tvist mellan Daimler, Tyskland och EU, där tillverkaren så sent som för bara två år sedan meddelande att man oroade sig för säkerheten kring det nya köldmediet R1234yf. Mot bakgrund av detta sa Daimler samtidigt att man hade för avsikt att fortsätta använda R134a till dess att företaget utvecklat ett lämpligt CO2-alternativ, något som är i direkt konflik md vad MAC-direktivet kräver . Sedan dess har diskussionen varit i full gång. De olika intressenterna har framfört sina åsikter och presenterat egna tester. EU-kommissionen säger sig ha följt allt och dessutom gjort egna, oberoende utvärderingar av tester och fakta. Ståndpunkten man har kommit fram till är dock att de risker som finns med R1234yf inte är större än för många andra komponenter eller vätskor i bilar och att de således är hanterbara. Dessutom, påpekar kommissionen, har man inte tagit ställning för R1234yf utan lämnat dörren öppen för andra val med GWP understigande 150. Kommissionen säger att industrin har fått god förvarning om regelförändringarna och således kunnat göra sina val efter det. Koldioxid var initialt ett starkt alternativ hos många biltillverkare, inte minst i Tyskland, men valdes senare bort till förmån för just R1234yf. Hur Tyskland och Daimler kommer att svara på kommissionens senaste utspel återstår att se.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi Ny annons
  • Ahlsell
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Bravida
  • Ny annons
  • SLS

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se