EU-kommissionen drar Tyskland inför rätta

Publicerad: 10 Dec 2015
Tyskland har tillåtit Daimler AGs försäljning av nya bilar med R134a som köldmedium i luftkonditioneringsanläggningen, trots att det är i strid med EUs lagstiftning. Det menar EU-kommissionen som nu har tröttnat och drar Tyskland inför rätta.

EU-kommissionen menar att Tyskland har misslyckats med att tillämpa det så kallade MAC-direktivet, 2006/40/EC, som reglerar användningen av fluorerade växthusgaser i mobila luftkonditioneringssystem i motorfordon. För att fordon ska kunna typgodkännas av nationella organ krävs att alla krav uppfylls avseende säkerhet, produktion och miljö – även för bilarnas luftkonditioneringssystem. Om så inte görs ska bilarna inte typgodkännas och heller inte få säljas på marknaden. 

Kommissionen anklagar Tyskland för att åsidosätta EU:s lagstiftning genom att låta biltillverkaren placera sina bilar på marknaden med R134a som köldmedium, trots att fordonen i fråga är typgodkända för R1234yf.  Daimler har anfört säkerhetsskäl för att inte använda köldmediet R1234yf, som annars uppfyller miljökraven i MAC-direktivet. Denna oro har dock inte delats av andra biltillverkare och har också tillbakavisats av den tyska transportmyndigheten och EU-kommissionens egen studie av riskerna. Vidare har tyska myndigheter accepterat en förfrågan från Daimler avseende möjligheten att godkänna nya bilar i enlighet med ett tidigare utfärdat typgodkännande, som trädde i kraft innan MAC-direktivet började gälla. Det senare menar kommissionen är ett sätt för tyska myndigheter att låta biltillverkaren kringgå reglerna på ett otillbörligt sätt. 

Genom att nu dra Tyskland inför domstol vill kommissionen försäkra sig om att klimatmålen i MAC-direktivet fullföljs och att EU-lagstiftningen tillämpas på likvärdigt sätt i alla medlemsländer, skriver man i ett pressmeddelande. 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ahlsell
  • Bravida
  • Ny annons
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • Kylma

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se