ES Group stärker den egna organisationen med tre nyrekryteringar

Publicerad: 17 Dec 2020
ES Group stärker nu den egna organisationen för att möta ett ökat intresse från marknaden, både för värmepumpar för villor och för de prefabricerade Plug-in-Modulerna för byggvärme och kommersiella fastigheter.

ES Group har anställt tre nya medarbetare som startar sina nya tjänster de kommande veckorna. Pelle Ekblom, som påbörjar sin anställning idag, har titeln Workshop and Project Manager. Det innebär ett ansvar för att leda arbetet med slutmontering av Plug-in-Modulerna i Sverige, efter att de byggts klart till drygt 80 procent i Kina.

Staffan Selander kliver i mitten av januari ombord som Energiingenjör. Hans roll handlar om att vara ett projekteringsstöd i säljprocessen och att med sin tekniska expertis ge kvalificerade svar på de många projektförfrågningar som kommer från potentiella kunder inom bygg- och fastighetssektorn.

ES Groups grundaffär är luft/vatten-värmepumpar riktade till villor och för att möta ett ökat internationellt intresse för dessa produkter har Edit Ferenczi anställts som logistiker från och med första veckan i januari.

– De tre områden där vi nu stärker vår organisation med ytterligare kompetens tydliggör var vi står nu och vår fortsatta tillväxt framåt. Vi förbättrar vår logistik eftersom vi ser en ökad efterfrågan från kunder utomlands och stärker vår kapacitet med en energianalytiker för att möta det växande antalet förfrågningar från bygg- och fastighetssektorn, gällande att använda våra Plug-in-Moduler, säger Fredrik Sävenstrand, vd ES Group.
– Med en ny Workshop Manager kan vi också öka produktionstakten för modulerna och samtidigt snabba på versionsutvecklingen av de prefabricerade modulerna, det vill säga anpassa dem utifrån om de ska användas för byggvärme eller som energicentral i en färdig fastighet.

Annons
Din ort
Panasonic AQS Mitsubishi
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Kylma
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se