Enklare att nå energimål med rätt system för kyla och värme

Publicerad: 20 Jun 2016
Nyligen genomförde Elrätt en undersökning bland fastighetsägare- och förvaltare om energianvändningen i fastigheter. I den framgick att sju av tio fastighetsägare har mycket kvar att göra om de ska uppnå det mål om att minska energianvändningen med 20 procent fram till 2020. Fler skulle behöva se över sin uppvärmningsform för att nå målet, anser Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Att installera en fastighetsvärmepump är en av de mest effektiva metoderna för att minska energiåtgången i ett bostadshus. Förutom att värma upp fastigheten kan värmepumpen även hjälpa till att kyla ner exempelvis butikslokaler sommartid.

-    Naturligtvis är det bra att fastighetsägare börjar med att se över enklare åtgärder för energibesparing som belysning, byte till Led-lampor, installera snålspolande kranar och även se över behovsstyrning av ljus. Men det område där det finns möjlighet att göra en stor energibesparing är via uppvärmning och kylning av fastigheten och det vill vi  gärna öka medvetenheten om, säger Anne-Lee Bertenstam, teknisk expert på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Kostsamt, komplext och tidsbrist är enligt Elrätts undersökning de vanligaste svaren på frågan varför man inte är så långt framme när det gäller energieffektivisering.

-    Att installera en värmepump i fastigheten är ofta en mycket lönsam investering eftersom fastighetens driftkostnader förbättras direkt. Det i sin tur ökar fastighetens värde. Att inte se över sin uppvärmningsform kan istället bli en kostsam utgift i det långa loppet vilket kanske inte alla tänker på, säger Anne-Lee Bertenstam. 

Annons
Din ort
Ny annons Mitsubishi AQS
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • knapp
  • SLS
  • Kylma
  • Ny annons
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se