Ökad samverkan på värmemarknaden efterlyses

Publicerad: 18 Maj 2018
- Vi aktörer inom energi och värme behöver släppa våra motsättningar och planera för en framtid där vi alla samarbetar kring att skapa bästa möjliga förutsättningar för en hållbar energi- och värmeförsörjning, skriver Per Jonasson, vd Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en debattartikel publicerad hos Dagens Samhälle den 17 maj.

Bakgrunden är den diskussion som förts av företrädare för bl a isoleringsbranschen och energiföretagen i en annan debattartikel, publicerad i samma tidning den 9:e maj, vilket riktar in sig på Boverkets förslag till nya byggregler.

- Boverkets förslag formulerar krav som behandlar den mängd köpt energi som tillförs en fastighet i uppvärmningssyfte, säger Per Jonasson i en kommentar till Kyla & Värme. Isoleringsbranschen och fjärrvärmeföretagen har reagerat på detta och argumeterat för att dessa skulle missgynna arbetet med att göra framtida byggnader energieffektiva, alltså minska behovet av tillförd energi.

Per Jonasson delar inte riktigt den bilden

- Jag tycker att Boverkets förslag speglar behovet av att minska mängden köpt energi samtidigt som vi minimerar energianvändningen på ett ganska bra sätt. Det ställs krav åt bägge håll. Sedan finns det så klart olika intressen och önskemål om vad som ska prioriteras högst.

Genom att byta fjärrvärme mot värmepumpar kan en fastighetsägare minska mängden köpt energi ganska drastiskt och på så sätt ta ett stort kliv mot att uppfylla kraven.

-Värmepumpen har ju den fördelen att endast en liten del köpt energi behövs eftersom den större delen av värmeenergin består av utvunnen och gratis solenergi. Men i det här läget är det oviktigt och kontraproduktivt att ställa den ena uppvärmningsformen mot den andra. Som jag skriver i debattartikeln har vi grävt ner oss i ett slags skyttegravskrig kring detaljer i detta regelverk. Vad som vi istället skulle behöva göra är att lyfta blicken och fokusera framåt. Det finns möjligheter för både fjärrvärme och värmepumpar framöver, faktum är att vi tillsammans har de bästa förutsättningarna.

Per vill se en utökad samverkan för att på så sätt maximera samhällsnyttan.

- Det har länge pratats om noll-energihus och nära-noll-energihus, vi menar att det finns utrymme att höja ribban ytterligare och sikta mot plus-energihus. Alltså hus som genererar ett överskott av energi. För det behövs välbyggda hus, effektiva värmepumpar och smarta fjärrvärmenät. 

Läs debattartikeln i sin helhet här

 

 

B

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Kylma
  • Fastighetsmässan
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Ny annons
  • Bravida
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se