Elsäkerhetsverket tar bort krav på förlängning av behörigheter

Publicerad: 24 Nov 2015
Elsäkerhetsverket har bedömt att regeln att en behörighet gäller i femton år och förlängs tio år i taget efter ansökan, inte har någon praktisk nytta. Därför slopas nu kravet på förlängning.

Det sker inte någon prövning i sak vid förlängningen av en behörighet. Därför är det en onödig börda att kräva ansökan och betalning av den som har en behörighet, var tionde år. Elsäkerhetsverket har därför beslutat att beviljade behörigheter gäller tills vidare och att en föreskriftsändring görs i 1 kap. 5 § ELSÄK-FS 2013:1.

Ändringen innebär att de som har en giltig behörighet den 31 december 2015 har en behörighet som gäller tills vidare. Ändringen träder i kraft 1 januari 2016.

– Det innebär att Elsäkerhetsverket inte kommer att skicka ut nya behörighetsbevis. Den elinstallatör som vill styrka sin behörighet kan uppvisa sitt befintliga intyg tillsammans med behörighetsföreskriften eller ett följebrev som vi skickat ut. Det kommer också att gå bra att begära ett registerutdrag från Elsäkerhetsverket, säger Charlotte Mogren, handläggare på behörighetsgruppen.

Ett utskick med information via brev har gjorts till cirka 1000 elinstallatörer vars behörighet går ut 31 december 2015. Förutom information om att deras behörighet kommer att gälla tills vidare, får de ett följebrev som de kan uppvisa tillsammans med sitt behörighetsbevis. Detta styrker att beviset fortfarande är giltigt trots att den angivna giltighetstiden har passerat. Följebrevet kommer också att läggas upp på Elsäkerhetsverkets webbplats så att alla elinstallatörer kan skriva ut det vid behov.

– Förändringen innebär att elinstallatören slipper en onödig hantering med att sända in en ansökan samt betala en ansökningsavgift på 1 350 kronor. För oss på behörighetsgruppen handlar det om att vi sparar resurser då handläggningen av förlängningsansökningar är en väldigt tidskrävande administrativ process, säger Charlotte Mogren.

– Vår ambition är att i samband med behörighetsreformen ersätta behörighetsbeviset med ett utdrag ur registret. Den elinstallatör som har en giltig behörighet i framtiden ska själv kunna beställa ett registerutdrag på webbplatsen, avslutar Charlotte Mogren. 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Kylma
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • knapp
  • AQS Produkter
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se