Dystra utsikter efter ROT-sänkningen

Publicerad: 31 Maj 2016
Majoriteten av företagen i kyl- och värmepumpsbranschen uppger att de har fått färre uppdrag sen den nya lagen för ROT-avdrag trädde i kraft i januari. Var tionde överväger att minska personalstyrkan. Det är några av resultaten i den undersökning som Svenska Kyl & Värmepumpföreningen låtit genomföra.

ROT- avdraget infördes 2008 med syftet att minska antalet svartjobb och skapa fler trygga arbetstillfällen. I januari i år sänkte regeringen ROT-avdraget från 50 till 30 procent. 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningens branschundersökning visar att 58 procent av medlemsföretagen upplever att de har fått färre uppdrag efter sänkningen. 
- Regeringen hävdade att sänkningen bara skulle ha en liten effekt på sysselsättningen, tyvärr stämmer inte det överens med verkligheten och vi ser redan negativa tendenser, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Branschens medlemsföretag känner oro för framtiden. 62 procent anser att sänkningen av ROT-avdraget kommer att påverka deras företag negativt eller mycket negativt på ett års sikt. Var tionde funderar dessutom på att minska personalstyrkan.
- ROT-avdraget påverkar inte bara kyltekniker och andra serviceyrken, utan även samhällsekonomin. Risken är stor för fler svartjobb när ROT-avdraget sänkts och då uteblir skatteintäkterna helt, säger Per Jonasson. 

 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ny annons
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • Kylma
  • Ahlsell
  • knapp
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se