Kyla VärmeTill Kyla & Värme

ClimaCheck certifierar kylmaskiner och värmepumpar

Publicerad: 18 Nov 2020
Nu lanseras ”ClimaCheck certifiering” – en tjänst där ClimaCheck certifierar prestanda och drift på kylmaskiner och värmepumpar. Detta för att säkerställa att anläggningen fungerar med specificerad energieffektivitet för en låg driftkostnad och god driftsäkerhet.

När en ClimaCheck-mätning är gjord av lokal tekniker eller genom uppkoppling mot ClimaCheck-online, utvärderas systemets prestanda och för att ge stöd åt anläggningsägare och tekniker med analys och åtgärdsförslag. När aggregat uppnår angivna prestanda, om specifika data saknas jämförs prestanda med “god praxis”, så bekräftar ClimaCheck att ”Certifierad prestanda” uppfylls för aggregatet. Certifierad prestanda dokumenterar också att en komplett uppsättning av driftparametrar för aggregatet sammanställs för framtida kontroller och service.

Nästa steg är att gå vidare med ”Certifierad drift” vilket innebär att systemet fungerar pålitligt under olika drift- och lastförhållande. Certifierad drift säkerställer att kringsystem och styrning ger kyl-/värmepumpsaggregat goda förutsättningar för säker och ekonomisk drift. Detta steg kräver ett par månaders mätning på ClimaCheck online för att täcka in olika driftfall och laster och därmed ge möjlighet att göra en kvalificerad analys. Med korrekt inställda styrparametrar minskar risken för driftstörningar och förhöjd energiförbrukningen.

Framtidens service kommer i stor utsträckning att vara prediktivt och internetbaserat. ClimaCheck erbjuder med över 10 års erfarenhet ”Support för prediktivt underhåll”. När prestanda och drift är certifierade övervakas prestanda och funktion 24/7 med automatisk felidentifiering (FDD) för att undvika framtida fel och prestandaavvikelser.

"ClimaCheck certifierade system” är framtaget tillsammans med ledande fastighetsägare både i och utanför Sverige. Resultaten och besparingarna som setts hitintills uppges imponera på ClimaCheck. Antalet driftstörningar och servicekostnader minskar, energikostnaderna sjunker vilket gör att miljö- och ekonomiska mål nås snabbare.

Din ort
AQS Panasonic Mitsubishi
  • Kylma
  • Ny annons
  • Bravida
  • knapp
  • Ahlsell
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se