Certifierade projektledare ska bana väg för ökat helhetsansvar

Publicerad: 17 Jan 2018
Den 17 januari lanserades Installationsbranschens Certifierade Projektledare ICPL. Bakom certifieringen står Installatörsföretagen i samarbete med SBUF, Incert och Svenskt Projektforum. Målet är att skapa projektledare från installationsbranschen som tar helhetsansvar för byggprocessen. Ett önskemål som uttryckts hos beställare, arbetsgivare och projektledare.

Över hälften av värdet i en byggnad består av installationer, ibland handlar det om uppemot 70 procent. Trots detta är företagen i installationsbranschen oftast underentreprenörer.  Samtidigt uttrycker branschens kunder önskemål om att företagen ska ta ett ökat ansvar för en effektivare och mer kvalitativ installationsprocess.

- Det är våra medlemmar som sitter på den tekniska kompetensen och i många fall skulle arbetet kunna gå mycket effektivare om våra företag håller i taktpinnen istället för att det ska gå via ett byggföretag som i stort sett bara står för betongväggarna. Projekten skulle innehålla färre fel och i större utsträckning bli klara i tid. Det skulle vara mer kostnadseffektivt helt enkelt, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

För att kunna ta rollen som kunderna vill att installationsföretagen ska ta behövs bra projektledare. Idag saknar många företagsledare och projektledare kunskap om vad som leder till effektiv produktion och projektledarens kunskapsnivå matchar inte alltid beställares och företagsledares kompetenskrav. Det finns också ett behov att kartlägga och kategorisera projektledarnas kompetensnivåer för att få rätt kompetens på rätt plats.

- Förutom att det leder till en effektivare produktion synliggörs även karriärstegen inom branschen på ett bättre sätt. Detta blir en viktig del i att skapa en attraktiv bransch dit människor med olika kompetenser och erfarenheter kan söka sig. VI hoppas att personer i framtiden enkelt ska kunna yrkesväxla till installationsbranschen och då är detta ett användbart verktyg, säger Jens Albrektsson, utbildning och kompetens Installatörsföretagen. 

Installationsbranschens Certifierade Projektledare ICPL är ett samarbete mellan Installatörsföretagen, SBUF, Incert och Svenskt Projektforum. Det är en kartläggnings- och certifieringsmodell som kvalitetssäkrar projektledarens kunskaper. Kartläggningen visar på styrkor och förbättringsområden och certifieringen blir kvittot på branschspecifik kompetens.

(Foto: Colourbox)

Annons
Din ort
Mitsubishi Fastighet AQS
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • Bravida
  • knapp
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se