Caverion hjälper Leksand att energieffektivisera

Publicerad: 20 Apr 2015
Leksands kommun och Leksandsbostäder AB, investerar cirka sextio miljoner kronor för att med hjälp av Caverion modernisera och energieffektivisera fastighetsbestånden, finansierat med garanterade energibesparingar.

Majoriteten av fastigheterna inom kommunen och bostadsbolaget omfattas: totalt ca 152 000 kvm hyresbostäder, skolor, förskolor och andra gemensamma lokaler. Projektgenomförandet påbörjades i slutet av 2014 och skall pågå till och med 2018 där Caverion garanterar besparingen ända till 2026.

Projektet är en utveckling av EPC (Energy Performance Contracting) där samverkan, öppenhet och transparens är centrala delar samtidigt som Caverion garanterar att investeringen kommer att återbetalas via energibesparingar. Caverion har i nära samverkan med fastighetsorganisationen under 2013 kartlagt fastighetsbestånden och med full insyn kalkylerat och fastställt vilka åtgärder som ska utföras.

Projektet kommer att skapa arbetstillfällen och minska miljöpåverkan samtidigt som fastigheterna moderniseras. Effektiviseringen kommer att reducera CO2 med 230 ton/år vilket motsvarar energianvändningen (värme, varmvatten och hushållsel) för cirka 130 genomsnittliga villor. Energianvändningen och underhållskostnaderna kommer att sänkas med 4 miljoner kronor per år. Med EPC-projektet kommer kommunen långt med sin målsättning att minska energianvändningen med 20 % till 2020.

- Vi är stolta att över att få bidra till ett hållbart samhälle där det är tydligt att miljö, socialt ansvar och ekonomi kan gå hand i hand, säger Anders Fagerkrantz, Affärsenhetschef, Caverion Sverige AB.

Projektet är självfinansierande vilket innebär att de besparingar som kommer genereras redan första året motsvarar kostnaden som investeringen skapar. Detta gör att kommunen och bostadsbolaget klarar av en storsatsning på sina fastigheter utan att prioritera bort andra områden.  

Genom projektet får kommunen och det kommunala bostadsbolaget Leksandsbostäder AB också en möjlighet att utveckla fastighetsbeståndet med modern och energieffektiv utrustning som möjliggör en framtida kostnadseffektiv drift och förvaltning av fastigheterna. 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Ahlsell
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • knapp
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se