Branschorganisationerna vill se ett stopp för borrstoppet

Publicerad: 21 Dec 2017
De som sedan i juli har ansökt om att få anlägga energibrunn på Stockholm stads mark möts av kalla handen. Kommunens exploateringskontor har låtit meddela att de inte tillåter nya borrhål i stadens mark. Nu arbetar de tre branschorganisationerna Avanti, Geotec och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) tillsammans för att få staden att ändra sin inställning.

Sedan juli månad 2017 har Exploateringskontoret i Stockholm stad varit remissinstans till Miljökontoret vid ansökan av borrning för geoenergi. Exploateringskontoret förvaltar stadens mark, och vill nu avge yttrande vid ansökan. Exploateringskontoret har därefter låtit meddela att de inte tillåter nya borrhål i stadens mark. Anledningen skall vara att de anser att det är en hög risk att borrhål kan komma i konflikt med befintliga anläggningar och/eller framtida utbyggnader. Förbudet gäller både energibrunnar som borras direkt på stadens mark eller som riskerar att vinklas in under stadens mark. 

- I kommunikationen med exploateringskontoret har vårt argument varit att ett borrstop är diskriminerande mot en specifik anledning att använda stadens mark, men exploateringskontorets motargument har varit att det inte handlar om ett specifikt borrstopp utan att de motsätter sig användandet av stadens mark till enskilda ändamål, säger Morgan Willis hos Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Branschorganisationerna Avanti, Geotec och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) utreder nu gemensamt rättsläget samt hur man kan bemöta borrstoppet, för att få ett stopp på det.

- Vad vi gemensamt i organisationerna kan se är att sökande i dagsläget får vänta i ca 20 veckor på delegationsbeslut, samt att de ger avslag på anläggningar där installationerna berör stadens mark och mark upplåten genom tomträttsavtal, säger Morgan Willis, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. 

Branschorganisationerna uppmanar nu sina medlemmar att skicka in underlag från kommunen gällande tillståndsansökningar för borrning.

- Vi vill ha underlag för att kunna göra oss en bättre uppfattning om hur remissyttrandena ser ut samt vad för sorts argument som nyttjas. Vi har därför bett medlemmarna skicka in material i form av både nekande delegationsbeslut från Miljökontoret samt yttranden från Exploateringskontoret så snart det kommer dem tillhanda, säger Morgan Willis vidare.

Branschorganisationerna avser att kunna hjälpa till med svar och överklagande inom rätt tidsfrist om det skulle vara relevant.
- Eftersom vi redan sett fall där remissyttranden inte har fog för ett nekande, bör de överklagas, avslutar Morgan. 

(På bilden: Morgan Willis)

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi Fastighet
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • Kylma
  • Bravida
  • Ny annons
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se