"Boverkets förslag till primärenergifaktor på el är konkurrenshämmande"

Publicerad: 7 Feb 2017
Geotec, Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation, riktar nu kritik mot Boverkets modell för att beräkna hur mycket energi en byggnad förbrukar. Geotec menar att den är orättvist utformad och drabbar dem som tar sin el från förnybar energi.

Boverket lade nyligen fram sitt förslag till svensk tillämpning av EU:s direktiv om så kallade nära-nollenergibyggnader. Där skriver Boverket att mängden energi som en byggnad använder ska räknas upp med 2,5 för eluppvärmda byggnader, oavsett vilken energikälla som använts. Samtidigt ska den vara oförändrad för byggnader med fjärrvärme. Det innebär att fjärrvärme blir normerande oavsett hur fossil eller förnybar den nu är, menar Geotec.

- Tyvärr gör det att lokala kostnads- och miljöeffektiva energilösningar med förnybar energi, kombinerat med konkurrensutsatt elkraft, får svårare att konkurrera med den monopoliserade fjärrvärmen, skriver Geotecs VD Johan Barth, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • Ny annons
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • Ahlsell
  • Bravida
  • Kylma
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se