Boende i energismarta BRF:er kan spara dubbelt upp med grönt bolån

Publicerad: 7 Jan 2019
Energiförbrukningen från svenska bostäder står för nästan 40 % av den totala energin som konsumeras per år i Sverige. Samtidigt uppger Boverket att det bara är runt 13 procent av svenska fastigheter som har en registrerad energideklaration. För att bidra till att öka medvetenheten kring energideklarationen och uppmuntra husägare och brf:er att vidta åtgärder lanserade SBAB nyligen Grönt bolån för villaägare. Nu kan även bostadsrättsinnehavare teckna Grönt bolån och därmed få rabatt på räntan.

Att energieffektivisera fastigheten kan innebära flera ekonomiska fördelar för bostadsrättsföreningar. Förutom att minska energikostnaderna kan föreningarna spara pengar på både subventioner och olika typer av energibesparande åtgärder som till exempel solceller, treglasfönster eller byte från direktverkande el till bergvärme. Om fastigheten dessutom klarar de energikrav som ställs på nybyggnationer i dag kan de boende i bostadsrättsföreningen ansöka om SBAB:s gröna bolån och därmed få upp till -0,10 procents lägre ränta. Samtliga av SBAB:s befintliga bolåntagare som bor i fastigheter med energiklass A, B och C får per automatik avdrag på sin ränta med 0,10 respektive 0,05 procent när Grönt bolån lanseras även för lägenheter.

- Även om det inte är lika enkelt att ensam påverka sin bostadsrättsförenings energiförbrukning så finns det mycket man kan göra tillsammans inom föreningen för att minska den. Om rätt incitament finns kommer fler och fler att tycka att det är viktigt att föreningen ser över energifrågorna, säger Malin Pellborn, Hållbarhetschef på SBAB.

Energikostnaden är i regel den näst största utgiftsposten i bostadsrättsföreningen, efter ränteutgifter. I de flesta fall står energikostnaden för hälften av en fastighets driftskostnad. Det finns med andra ord stora fördelar med energieffektiviserande åtgärder.

- Bolånekunder med Grönt Bolån får en omedelbar ekonomisk fördel men också ett löfte om ännu lägre kostnader om de genomför ytterligare energieffektiviseringar så att de hamnar i en högre energiklass. Majoriteten av alla bostäder i Sverige hamnar under gränsen för energiklass C. Det är inte långsiktigt hållbart och vi vill därför med Grönt Bolån höja medvetenheten om energieffektivisering hos kunderna samt skapa en ökad efterfrågan på bostäder i de högre energiklasserna, säger Malin Pellborn.

Annons
Din ort
Mitsubishi Fastighet AQS
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • knapp
  • Ny annons
  • Fastighetsmässan
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se