Bergvärme till det svenska residenset i Wien

Publicerad: 26 Nov 2015
Den svenska representationsbyggnaden i centrala Wien har genomgått en omfattande renovering. Med en uttalat stark miljöprofil för projektet föll valet på bergvärme när det kom till uppvärmning av fastigheten. I kombination med tillkommande solceller innebär det att fastigheten periodvis kommer vara helt självförsörjande på energi.

Då svensk utrikesrepresentation idag har nya behov har Statens fastighetsverk och UD under en längre tid diskuterat olika framtida lösningar för den stora residensbyggnaden. Under 2013 enades man om att behålla den välkända samlingspunkten i Wien, men att låta renovera och bygga om fastigheten till en modern kontorslösning - ettSchwedenhaus för svenska ambassaden och säkerhetsorganet OSSE. Projektet påbörjades 2013 och avslutades i oktober i år.

- För vår del har projektets utmaning legat i att hitta lösningar för att anpassa en kulturhistorisk viktig byggnad till de många krav som en modern ambassadverksamhet har. Genom att skapa moderna och funktionella kontor i det som tidigare varit oanvända ytor - som källare och vind - har vi lyckats utnyttja husets fulla potential utan att förstöra de kulturhistoriska värdena, säger Berit Nilsson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Att förvandla fastigheten, från bostad för två till ett modernt kontor för drygt 40 personer, har varit en komplex uppgift som bjudit på många prövningar under projektets gång. Nya krav på fastigheten, inte minst på tillgänglighet, ventilation och andra tekniska lösningar, har ställts.

- Projektet inleddes med att hela byggnaden sågades av längst grunden. Detta för att lösa källarens fuktproblem. Genom att föra in tunna metallplåtar i den sågade ytan förhindras stigande fukt från marken att tränga upp i byggnaden, säger Anders Ingmo, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

En annan utmaning har varit ventilationen.

- Vi ville behålla husets ventilationssystem som det var tänkt då det byggdes och har i renoveringen använt befintliga ventilationskanaler. Att installera ett modernt system skulle innebära en för stor påverkan på den historiska miljön. Av samma skäl valde vi att delvis behålla husets gamla fönster och att inte tilläggsisolera väggarna. Istället för ett vanligt ventilationssystem har vi enbart frånluft, säger Anders Ingmo.

Miljö- och energifrågan är viktig både för Statens fastighetsverk och UD. Miljöhänsyn har därför tagits i varje enskild fråga. Byggnadens tidigare gaspanna har ersatts av bergvärme och under hösten sätts solceller upp vilket gör att fastigheten periodvis kommer att vara helt självförsörjande på energi.

 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • Kylma
  • Ny annons
  • knapp
  • Ahlsell
  • Fastighetsmässan

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se