Bengt Dahlgren förstärker inom geoenergiområdet

Publicerad: 29 Jan 2015
Bengt Dahlgren får förstärkning inom geoenergiområdet. José Acuña hjälper till att sätta ihop en grupp som ska stärka företagets kompetens inom geoenergi. Första målet är att etablera sig ordentligt på nationell nivå, men tanken på att expandera på den internationella marknaden finns också.

Bengt Dahlgren får förstärkning inom geoenergiområdet. José Acuña hjälper till att sätta ihop en grupp som ska stärka företagets kompetens inom geoenergi.  I september började José Acuña på Bengt Dahlgren. Han är doktor i energiteknik och kommer på deltid att fortsätta som forskare på KTH. På Bengt Dahlgren jobbar han närmast avdelningen som arbetar med kyla, värmepumpar, energi och miljö.

– Tanken är att bidra med min kunskap och sammanfoga en grupp med alla styrkor som geoenergiprojekt kräver. I dag finns det väldigt liten koppling mellan geoenergiforskning och verkligheten. Det är det som kommer att göra oss på Bengt Dahlgren unika – vår expertis och detaljerade kunskap om helheten, säger han.

Med Bengt Dahlgrens geoenergigrupp kan fastighetsägare få hjälp med att undersöka, välja, dimensionera, bygga och driftsätta effektiva och lönsamma lösningar att värma och kyla sina byggnader med geoenergi.

– Tillsammans med övriga grupper inom Bengt Dahlgren kan vi arbeta med geoenergiprojekt i sin helhet, från förstudie – teknisk, geologisk och ekonomisk – till färdigställande, när anläggningen byggs och är i drift, berättar José Acuña.

I dag arbetar fem personer inom affärsområdet geoenergi på nationell nivå inom Bengt Dahlgren.

– Målet är att skapa en så stor grupp som marknaden har behov av och att ännu fler kontor är delaktiga. Trots att vi fortfarande bara är i uppstartsfasen har vi redan en spetskompetens på området och utför tjänster åt ett antal kunder.

Historiskt sett har geoenergi varit populärt i Sverige, huvudsakligen genom bergvärmepumpar till villor. 

– Villamarknaden är i dag nästan mättad, däremot kan vi se en ökad efterfrågan av geoenergi för större byggnader, till exempel bostadsrättsföreningar, flerfamiljshus, varuhus och andra kommersiella byggnader. Det är de större anläggningarna som kräver den kunskapsnivå som vi har. Den marknaden har precis börjat att komma igång och det är där vi vill etablera oss, säger José Acuña. 

José Acuña menar också att Bengt Dahlgren på sikt kan ta sig in på den internationella marknaden.

– Den finns där ute för oss och självklart vill vi senare expandera, men vi börjar med Sverige, säger han.

(På bilden: José Acuña, Foto: Viktor Meidal) 

 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • Fastighetsmässan
  • Kylma
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se