Beijer Refs försäljning växer trots fallande köldmediepriser

Publicerad: 19 Dec 2019
Beijer Ref har rapporterat en försäljningsökning på 9,6% under tredje kvartalet trots lägre priser på köldmedier

Beijer Refs nettoomsättning ökade jämfört med samma period föregående år till 3.95 miljarder kronor. Den organiska tillväxten var 5,2%. Rörelseresultatet för kvartalet var 358 MSEK, en ökning med 5,5% jämfört med samma period föregående år.

Ökningen i total försäljning beror främst på ökad försäljning av VVS- och OEM-produkter. Rörelsemarginalen var något lägre än föregående år (9,1% mot 9,4% 2018), främst på grund av vad Beijer Refs VD, Per Bertland, betraktar som ”en fortsatt nedåtgående prisutveckling för köldmedier”.

Med hänvisning till köldmediepriser sade han:
- Vår bedömning har alltid varit att prisnivån kommer att stabiliseras, något som vi ännu inte har sett. På lång sikt bör utfasningsprogrammet enligt den europeiska F-gasförordningen, som löper fram till 2030, innebära en prisökning för köldmedier.

-Det finns också tuffare åtgärder för att förhindra olaglig handel med köldmedier, något vi ser positivt på, tillade han.

Bertland ser dock andelen köldmedieförsäljning, som en del av den totala försäljningen av Beijer Ref, minska och fortsätter att minska i framtiden.

Beijer Ref-gruppens andra produktsegment står nu för cirka 90% av den totala omsättningen. Försäljningen inom VVS uppgick till 38% av omsättningen, jämfört med 34% förra året. Beijer Refs OEM-produkter fortsätter också att öka andelen försäljning och står för 10% av omsättningen under tredje kvartalet, upp från 9% 2018.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • knapp
  • Kylma
  • Ny annons
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se