Beijer Ref slutför bildandet av sitt joint venture i Storbritannien

Publicerad: 6 Aug 2018
Under juli månad slutförde Beijer Ref AB och Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning Europe Ltd bildandet av sitt joint venture 3D Plus, där Beijer Ref är majoritetsägare. Det nya företaget verkar nu under ledning av VD Martin Richards.

I mars meddelades att ett joint venture bildats mellan Beijer Ref AB och Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd (MHIAE). Som bakgrund till det nya bolaget angavs att Beijer Ref nu fått rättigheterna att distribuera Mitsubishi Heavy Industries luftkonditionerings- och värmepumpsortiment i Storbritannien och Irland. Dessutom har de bägge företagen länge haft en framgångsrik relation och har samarbetet på den skandinaviska marknaden under många år. Beijer Ref är huvudägare i detta joint venture, som benämns 3D Plus Limited (3D Plus). Förutom att få ensamrätt att distribuera Mitsubishi Heavy Industries (MHI) luftkonditioneringsteknik och värmepumpar i Storbritannien, kommer Beijer Ref att vara en av de främsta leverantörerna av produkterna i Irland.

Per Bertland, VD för Beijer Ref AB, kommenterade:

- Storbritannien och Irland är viktiga marknader för oss och vi tittar kontinuerligt på olika sätt att öka våra marknadsandelar tillsammans med viktiga partners. MHI:s tekniska expertis och Beijer Refs distributionsexpertis kommer att slås ihop i det nya bolaget. På så vis får vi ett bredare och mer komplett erbjudande till kunderna. Det är vår avsikt att få 3D Plus att snabbt växa till motsvarande storlek som Beijer Refs övriga distributionskanaler i Storbritannien. MHI-varumärket har redan en stark marknadsposition och är en bra plattform för framtida tillväxt. Det nya bolaget visar hur starkt vårt partnerskap är. Vi ser fram emot att se 3D Plus utvecklas framgångsrikt, avslutar Per Bertland.

Bildandet av det nya bolaget slutfördes under juli månad. 3D Plus huvudkontor ligger i Slough med planerade regionala kontor i Storbritannien och Irland.

 

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • Kylma
  • knapp
  • Ahlsell
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se