Beijer Ref förvärvar kylgrossist i Norge

Publicerad: 25 Aug 2014
Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i Børresen Cooltech A/S, en av Norges ledande kylgrossister. Børresen Cooltech grundades 1968, omsätter knappt 60 mkr och har 20 anställda.

- Børresen Cooltech är en välrenommerad kylgrossist i Norge som bedöms ha god utvecklingspotential som del av Beijer Ref. Förvärvet är strategiskt viktigt för att stärka koncernens position i Norge, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

Børresen Cooltech kommer att integreras i Beijer Refs organisation, vilket bedöms ge kostnadssynergier och öka koncernens marknadsandelar. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt. Bolaget kommer att ingå i Beijer Refs räkenskaper från och med september 2014.

Annons
Din ort
Mitsubishi Ny annons AQS
  • Ahlsell
  • Bravida
  • Kylma
  • knapp
  • SLS
  • AQS Produkter
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se