Avancerad energilösning försörjer stora delar av Stockholms universitet med värme och kyla

Publicerad: 29 Sep 2015
Torsdag den 24 september invigde Akademiska Hus det nya marklagret vid Stockholms universitet. Marklagret, som är en samlad energilösning för värme och kyla, försörjer numera hela Arrheniuskvarteren och ger ett årligen minskat behov av köpt fjärrvärme med drygt 5 000 MWh samtidigt som utsläppen av klimatgaser reduceras med cirka 350 ton koldioxid per år. Därmed blir Stockholms universitet ett av landets mest hållbara lärosäten.

Arrheniuskvarteren utgör ett område på cirka 80 000 kvadratmeter som består av undervisningssalar, kontor och laboratorium. Det nya marklagret bidrar till omfattande energivinster genom att delvis försörja kvarteren, vilka utgör en fjärdedel av Stockholms universitets campus, med värme och kyla. Den energi som utvinns ur marklagret med hjälp av värmepumpar ersätter drygt 5 000 MWh köpt fjärrvärme per år, vilket motsvarar värmebehovet för 250 villor.

Tack vare marklagret skapas en effektiv och omfattande energiåtervinning i Arrheniuskvarteren och utsläppen av klimatgaser minskar med hela 350 ton koldioxid per år.

– Satsningen på marklagret är ett viktigt bidrag till Akademiska Hus arbete för att minska mängden köpt energi med 50 procent från år 2000 till 2025. Att vi utöver det även minskar utsläppen av koldioxid ligger helt i linje med vårt miljömål att minska koldioxidavtrycken från energianvändningen i driften av våra byggnader, säger Johan Tjernström, energistrateg för Akademiska Hus Region Stockholm. 

Det nya marklagret består av 130 borrhål som är 230 meter djupa. I berget runt borrhålen lagras värmen från sommaren och kylan från vintern. På sommaren hämtas kyla från borrhålen för att kyla byggnaderna och på vintern plockas värmen upp för att värma dem. Under sommaren lagras även överskottsvärme från kylmaskiner på Arrheniuslaboratoriet i berget för att kunna nyttjas vintertid för uppvärmning.

(Foto: Jean-Baptiste Béranger)

Annons
Din ort
Panasonic Mitsubishi AQS
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • Bravida
  • Ahlsell
  • knapp
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se