Assemblin installerar smart teknik i Malmös nya ”kvarn”

Publicerad: 31 Aug 2017
Vid årsskiftet 2018-2019 ökas Malmös hotellkapacitet med ytterligare 225 rum när nya Choice Quality Hotel, The Mill, står klar. Hotellet inryms i en befintlig byggnad i kvarteret Davida, som även omfattar Malmös gamla konserthus. På NCC:s uppdrag installerar Assemblin ventilation, el och automationslösningar.

Den befintliga fastigheten består av en högdel, 14 våningar, i vilken hotellet inryms och en lågdel, den tidigare konsertlokalen, som byggs om till kontor för Arbetsförmedlingen.

För att betjäna både hotellet och kontorsdelen med högkvalitativ luft installerar Assemblin en avancerad luftbehandlingsanläggning.

– Vår leverans omfattar projektering, installation och även garantiservice, berättar Anders Lindblad, Assemblin Ventilation i Malmö. Anläggningen kommer att ha klimatstyrd variabel flödesventilation, så kallad VAV, och bestå av totalt fem separata system. För att uppnå bästa komfort används sensorer som känner av temperatur och koldioxidhalt i luften.

Tre av systemen hanterar ventilationen i högdelen, hotellet, köket och restaurangen. De övriga två lågdelens kontor och garage.

– För hotellet har vi tagit fram en speciell lösning. Mätvärden för varje rum kopplas ihop med hotellets styrsystem. På så sätt kan vi nå en optimal funktion och hög energieffektivitet, säger Jonas Nilsson, Assemblin Automation i Malmö.

Övervakning av systemet sker i realtid via mobiltelefon eller annan uppkopplad utrustning. Assemblin El ansvarar för projektering och installation av elkraft och led-belysning.

– Det känns bra att kunna bidra till att gjuta nytt liv i fastigheten med funktionella lokaler, låg energiförbrukning och ett bra inomhusklimat, säger Johan Lundborg, Assemblin El i Malmö.

Installationsarbetena påbörjas sensommaren 2017, för att vara klara hösten 2018. Som mest beräknas ett 20-tal montörer arbeta på plats under våren 2018. Det sammanlagda ordervärdet är cirka 55 miljoner kronor.

I november 2018 kommer kontoret att vara klart för inflyttning och vid årsskiftet 2018/19 öppnar hotellet.

(Bild:NCC)

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Kylma
  • Bravida
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • knapp

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se