Assemblin i rikstäckande samarbetsavtal med Scania

Publicerad: 10 Jun 2016
Scania har under våren fört en leverantörsdialog om förlängt och utökat samarbete för sina samtliga anläggningar i Sverige. En dialog som lett fram till att Scania och Assemblin nu tecknat rikstäckande avtal om installation och underhåll av tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation.

– Som en del i vår utveckling för att fortsatt vara ledande i vår bransch arbetar vi kontinuerligt med att följa upp, utvärdera och se över vår portfölj av leverantörer. I de samtal vi fört med Assemblin, kring våra behov av installationstjänster, har de visat stort engagemang, lyhördhet och förståelse för våra ambitioner. Då Assemblin är ett av de ledande multidisciplinära installationsföretagen i Norden är avtalet strategiskt viktigt för oss både ur regionalt och nationellt perspektiv, säger Mats Ajodan, Inköpschef, Scania.

– Scania har på ett mycket professionellt och tydligt sätt visat vad som är avgörande för att de ska nå framgång i sin bransch med sina kunder. Vår dialog har, under hela utvärderingsprocessen, präglats av ett öppet och rakt förhandlingsklimat. Vi är övertygade om att vi ska kunna leva upp till deras högt ställda kvalitetskrav för såväl större komplexa projekt som i löpande service och underhåll. Något som är helt i linje med våra egna mål och krav på kvalitet, säger Thomas Rebermark, Informations- och Marknadschef, Assemblin.

Annons
Din ort
AQS Ny annons Mitsubishi
  • Bravida
  • knapp
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Kylma
  • SLS
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se