Assemblin har fått installationsuppdrag vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Publicerad: 8 Jun 2017
– Det känns mycket roligt att vi fått förtroendet att ansvara för installationer i ytterligare ett stort sjukhusprojekt, säger Joakim Wall, regionchef för Assemblin Ventilation i Stockholm.

Under 2019 ska den nya behandlingsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge vara klar. Byggnaden omfattar cirka 29 000 kvadratmeter som ska inrymma 23 operationssalar och åtta salar för skopi och röntgen. Här räknar Stockholms läns landsting med att cirka 500 medarbetare ska vara verksamma per dygn. Enligt plan ska de bland annat utföra ett 50-tal operationer och över 300 röntgenundersökningar varje dag.

– Denna omfattande och avancerade nybyggnation genomförs som ett samverkansprojekt. Byggherre är Locum och totalentreprenör är Skanska, som i sin tur upphandlat Assemblin gällande VS och ventilation. Det känns mycket roligt att vi fått förtroendet att ansvara för installationer i ytterligare ett stort sjukhusprojekt, säger Joakim Wall, regionchef för Assemblin Ventilation i Stockholm.

– Det har varit en tät och positiv samverkan mellan oss, Locum och Skanska under en nästan två år lång projekteringsfas. Vi från Assemblin, tidigare TKI, har fungerat som konsulter gällande VS och ventilation, säger Tore Styrman, filialchef på Assemblin VS i Stockholm.

Den nya behandlingsbyggnaden är en mycket installationstät och känslig miljö med högt ställda krav.
– En korrekt och säker försörjning av värme, kyla, vatten och ventilation är förstås mycket viktigt i avancerade vårdmiljöer. Därför måste vi vara mycket noga och omsorgsfulla med allt förarbete. Vi har bland annat tagit fram speciella cirkulationslösningar för både kall- och varmvatten, säger Tore Styrman.

Även de högt ställda hållbarhetskraven på byggnaden har varit viktiga att ta hänsyn till i förarbetena. Stockholms läns landsting har fastställt att bygganden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. De noggranna förarbetena syftar också till att få en effektiv produktionsprocess i en byggmiljö där många aktörer ska samverka.

– Vi är nu i full gång med planering och inköp inför monteringsarbetena, som beräknas börja efter sommaren och pågå fram till början av 2019. Det ser riktigt bra ut både vad gäller tidplan och budget – tack vare att vi haft ett så bra förarbete ihop med beställaren och andra entreprenörer, säger Joakim Wall.

När installationsarbetena är i full gång räknar Assemblin med att ha upp till ett 80-tal medarbetare inom VS och ventilation sysselsatta i projektet.

Annons
Din ort
AQS Panasonic Mitsubishi
  • knapp
  • Ahlsell
  • Kylma
  • Bravida
  • Ny annons
  • AQS Produkter

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se