Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015

Publicerad: 18 Dec 2015
För att utbilda livsmedelsbutiker om hur man kan spara energi lanserades en specialgjord webbutbildning under 2014. Till utbildningen hörde också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 och nu har vinnaren korat,.

Livsmeelsbutiker har en hög energianvändning främst på grund av att de har många kylar och frysar, vilka kan stå för 50 procent av energianvändningen. Generellt sätt är det dock möjligt för en livsmedelsbutik att minska sin energianvändning med 30 procent genom kloka energiåtgärder. För att utbilda livsmedelsbutiker om hur man kan spara energi lanserades en specialgjord webbutbildning för just denna grupp under 2014. Till utbildningen hörde också tävlingen Årets energiklokaste livsmedelsbutik 2015 och nu har vinnaren korats - ICA Nära Stöde med 15 anställda i Sundsvalls kommun. 

På frågan om varför just butiken ICA Nära Stöde vunnit tävlingen svarar butikschefen Mikael Norrbom:
? I butiken har vi gjort många åtgärder som sänker själva butikens elförbrukning. Tidigare hade vi 600 000 kr i kostnader för elförbrukningen på ett år. Alla dessa åtgärder har gjort att vi nu är nere i cirka 300 000 kr per år, så vi har nästan halverat kostnaderna.

Den största åtgärden som den vinnande butiken har gjort är byta ut ventilationen. En stor investering, men ventilationsanläggningen har också gett mycket besparingar så på sikt har butiken igen investeringen.

I vinnarbutiken har alla diskar dörrar och det finns lock på alla kylar och frysar. Detta har gjort att butiken har kunnat trimma in avfrostningen och även minskat på uppvärmningsbehovet. Tidigare avfrostades det fyra gånger per dygn och nu avfrostas det bara en gång varannan vecka. 

Butiken har också bytt till LED-belysning i alla frysar och kylar, och där LED-belysning inte passar har man bytt till energieffektiva T5-lysrör med driftdon istället för de gamla T8-lysrören. All utomhusbelysning i skyltar och ramper är också utbytt från lysrör till LED.

Man har också använt sig av flera enkla lösningar såsom rörelseavkännare på viss belysning, minskat nattbelysningen i butiken, minskat antalet så kallade drickakylar och bytt ut de gamla mot mer moderna drickakylar . 

På frågan om man har något extra bra tips till andra livsmedelsbutiker som vill arbeta med sin energianvändning så tipsar butikschefen Mikael Norrbom:
? Börja redan nu. Andelen kylar kommer bara att öka i och med att trenden går mot ett utökat kylvarusortiment. Och det är ju kylar och frysar som står för den stora energianvändningen i butiken. Ta också hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivaren eller lej en energikonsult. Det är också viktigt att ha en bra elektriker. Det finns verkligen mycket pengar att spara.

Webbutbildningen ”Den energikloka livsmedelsbutiken” och tävlingen ”Årets energiklokaste livsmedelsbutik” är framtagen av Energikontoret Region Örebro län, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt BeLivs Innovationskluster med ekonomiskt stöd från Energimyndigheten. 

 

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi Fastighet
  • Fastighetsmässan
  • Ny annons
  • Ny annons
  • Bravida
  • AQS Produkter
  • knapp
  • Kylma
  • Ahlsell

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se