AQS Produkter lanserar TX-W från Climaveneta

Publicerad: 7 Jun 2016
Det nya vätskekylda vätskekylaggregatet TX-W från Climaveneta finns i 63 storlekar, från 246 kW till 4 MW, och i utförande med 1-6 Turbocor-kompressorer. Aggregatet erbjuder också en riktigt hög energieffektivitet med Euroventcertifierade värden för EER på 5,88-6,25 och för ESEER på 8,40-8,95.

Den höga energieffektiviteten har bl.a. uppnåtts med en nyutvecklad flödad förångare som tillåter en differens mellan förångningstemperaturen och den utgående köldbärartemperaturen på mindre än 1°C, generösa värmeväxlarytor samt CX4, en nyutvecklad mjukvara som kontinuerligt ser till att just den kompressorkombination som ger bäst EER vid aktuell dellast är i drift. Med hjälp av VPF eller VPF.D, Climavenetas system för styrning av inverterstyrda köldbärarpumpar, kan en anläggning med TX-W dessutom energieffektiviseras ytterligare ett steg.


Aggregaten kan arbeta med förångningstemperaturer från 5°C upp till 20°C, vilket gör att aggregaten inte bara lämpar sig för vanliga kylapplikationer, utan även för IT-applikationer och industriprocesser med krav på höga köldbärartemperaturer.  Aggregaten finns i utföranden för HFO1234ze och HFC134a. De ska enligt uppgift ha en mycket låg ljudnivå i grundutförande, som dessutom kan sänkas ytterligare 18 dB(A) med en ljudhuv, samt försumbar startström.

Annons
Din ort
AQS Mitsubishi
  • AQS Produkter
  • Fastighetsmässan
  • knapp
  • Kylma
  • Ahlsell
  • Ny annons
  • Bravida

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se