Alfa Laval förvärvar teknologi från Airec

Publicerad: 7 Jan 2019
Alfa Laval har tecknat ett avtal för att förvärva teknologier och aktiviteter från Airec. ett Malmöbaserat innovationsbolag med patenterad teknologi för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster.

Det nya bolaget kommer att integreras i affärsenheten Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers inom Energidivisionen. 

Teknologin för asymmetriska värmeväxlare med dimple-mönster öppnar många intressanta marknader och applikationer för Alfa Laval, speciellt inom gashantering. Exempelvis värmeväxlare som är designade för att hantera väldigt höga gastemperaturer, som i värmepannor och direktverkande varmvattenberedare.

- Detta är ett intressant förvärv som passar mycket bra med våra ambitioner att fortsätta att driva tillväxt inom lödda och ”fusion bonded” värmeväxlare, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Alfa Lavals Energidivision. Genom förvärvet når vi snabbare ut till marknaden, eftersom vi inte behöver utveckla teknologin själva. Teknologin passar väldigt bra in i vår tillverkning, våra processer och befintliga säljkanaler.

Transaktionen förväntas slutföras tidigt i januari 2019. 

Airec har bland annat deltagit med sin teknologi i EffsysExpand-projektet "PentaProp", i vilket man undersökt möjligheterna att minimera fyllnadsmängden i värmepumpar där propan används som köldmedium. Detta projket har du kunnat följa i bland annat Kyla & Värme i tidigare nummer. 

Annons
Din ort
Mitsubishi Fastighet AQS
  • Bravida
  • Fastighetsmässan
  • Ahlsell
  • knapp
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Ny annons
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se