Ahlsell lanserar konceptet Hälsa & Säkerhet

Publicerad: 14 Sep 2020
I höst lanserar Ahlsell konceptet Hälsa & Säkerhet, ett helhetsgrepp kring de risker som påverkar deras kunders fysiska arbetsmiljö. Satsningen beskrivs gå i linje med Arbetsmiljöverkets nollvision att ingen ska bli sjuk, skadad eller i värsta fall inte komma hem från jobbet.

-  Vi vill verka för en hållbar arbetsmiljö och vet att våra kunder har dessa frågor högt på agendan. Nu går vi från ord till handling för att nå nollvisionen genom att hjälpa och stötta dem i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Claes Seldeby, vd Ahlsell Sverige

Ahlsell har identifierat ett tjugotal vanligt förekommande riskområden som baseras på Arbetsmiljöverkets inrapporterade olyckstillbud. Vid lanseringen av konceptet Hälsa & Säkerhet i september fokuserar man på de mest frekventa för att sedan löpande fylla på med ytterligare.

I erbjudandet ingår att ta fram skräddarsydda lösningar anpassade efter kundernas vardag och verklighet – från riskbedömning och riskeliminering till säkrare processer och förslag på skyddsutrustning. Ahlsell säger att målsättningen är att vara en pålitlig samarbetspartner som har kompetensen, hittar lösningarna och erbjuder den rätta utrustningen.

-  Även om arbetsgivarna redan tar ett stort säkerhetsansvar har vi ett stort och gemensamt ansvar att förbättra säkerhetskulturen ytterligare. Kan vi göra det enklare att jobba med dessa frågor har vi kommit en bra bit på väg, säger Johan Goot, KAM Personligt Skydd på Ahlsell.

Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Kylma
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • knapp
  • Ahlsell
  • Ny annons

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se