LU-VE-koper-Alfa-Lavals-luftvarmevaxlarverksamhet
LU-VE köper Alfa Lavals luftvärmeväxlarverksamhet
12 Dec 2018 Alfa Laval säljer merparten av sin så kallade ”Greenhouse”-verksamhet till LU-VE-koncernen. LU-VE förvärvar därmed den del av luftvärmväxlarverksamheten som relaterar till kommersiella och industriella luftvärmeväxlare med en omsättning på cirka en miljard kronor.
Labkyl
Annons
Bravida-skriver-miljardkontrakt-for-Forbifart-Stockholm
Bravida skriver miljardkontrakt för Förbifart Stockholm
11 Dec 2018 Bravida har nu skrivit kontrakt för entreprenaden FSE902 vilket innebär utförande av alla installationer för elkraft och elsystem, utrustning för avbrottsfri kraft, belysning, allmän kraft och belysning samt allmän ventilation och kyla. Kontraktet har ett ordervärde om cirka 1,6 miljarder kronor.
Samarbete mellan Rise och KVI ska synliggöra potentiell energibesparing hos värmepumpar
5 Dec 2018 Rise Research Institutes of Sweden utvärderar luft/luftvärmepumpar tillsammans med KVI Kyl och Värmepumpsimportörerna enligt en nyutvecklad provmetod. Syftet med provmetoden är att göra det enklare för slutanvändaren att jämföra potentiell energibesparing mellan olika värmepumpsmodeller.
En-kontroversiell-klump-har-fatt-en-helt-ny-insida
En kontroversiell klump har fått en helt ny insida
4 Dec 2018 På Östermalm i Stockholm ligger en grå betongbyggnad som engagerat människor sedan den byggdes 1967-69 – före detta Arkitekthögskolan. Nu har Comfort-medlemmen Rhodins Rör ansvarat för installation av bergvärme, vatten och avlopp när lokalerna gjorts om helt.
Frikyla vid nytt äldreboende i Norrköping
30 Nov 2018 Vid Klockartorpet, nära Borgsmo idrottsplats i västra delarna av Norrköping har ett nytt äldreboende byggts med sammanlagt 120 vårdplatser fördelade på två huskroppar med en mindre byggnad mellan sig. Månsson Rör fick totalentreprenaden för VS-arbetena och uppdragsgivare var Erlandssons Bygg.
Vi-ar-fler---men-anvander-inte-mer-el
Vi är fler - men använder inte mer el
30 Nov 2018 Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 - trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.
Kommuner-och-landsting-behover-sakra-upp-mot-extremvader
"Kommuner och landsting behöver säkra upp mot extremväder"
30 Nov 2018 När sommaren var som varmast fick flera offentliga verksamheter problem. Södertörns högskola fick stänga av sitt IT-system när Karolinska sjukhuset behövde all fjärrkyla i området. I Malmö skickades elever hem när innetemperaturen uppgick till 30 grader. Med ett klimat i förändring kommer de varma somrarna bli vanligare - låt sommaren 2018 blir ett startskott för värmesäkring av arbetsplatser och kritiska samhällsfunktioner. Det skriver Per Jonasson, vd för Svenska Kyl & Värmepumpföreningen, i en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle.
Lars Ekberg utnämns till adjungerad professor i Installationsteknik på Chalmers
30 Nov 2018 Docent Lars Ekberg, CIT Energy Management AB, har förordnats som adjungerad professor i Inneklimatteknik.
Effektbehovet-kan-minska-tack-vare-varmepumpsteknik
Effektbehovet kan minska tack vare värmepumpsteknik
30 Nov 2018 Ett projekt, som delfinansierats av Svenska Kyl & Värmepumpföreningens och Energimyndighetens samverkansprogram, har nyligen släppt en studie om Värmepumpars påverkan på effektbalansen idag och i framtiden. Studiens huvudslutsats är att effektbehovet i Sverige kommer att minska tack vare prestandaförbättringar hos redan installerade värmepumpar och övergångar från elvärme till värmepumpar.
Ny-Export-Sales-Manager-hos-Mitsubishi-Electric
Ny Export Sales Manager hos Mitsubishi Electric
29 Nov 2018 Mitsubishi Electric Sverige tillsätter Martin Bergström som Export Sales Manager för affärsområdet Klimatprodukter.
Bravida-forvarvar-serviceverksamhet-fran-Carrier-Refrigeration
Bravida förvärvar serviceverksamhet från Carrier Refrigeration
28 Nov 2018 Bravida förvärvar Carrier Refrigeration Swedens serviceverksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom förvärvet får Bravida en starkare position inom kyla. Verksamheten har 37 anställda och en omsättning om cirka 50 miljoner kronor.
Thermia-utokar-samarbetet-med-langdlandslaget
Thermia utökar samarbetet med längdlandslaget
22 Nov 2018 Efter två år som partner till längdlandslaget väljer Thermia att växla upp samarbetet inför den stundande vintersäsongen. Värmepumpsföretaget går nu in som teamsponsor. – Vi känner att det är dags att ta nästa steg och dra ännu större nytta av samarbetet under de närmaste åren, säger Lars Gyllander, försäljningsdirektör på Thermia.
Ny-affarsomradeschef-for-Bravidas-kylverksamhet
Ny affärsområdeschef för Bravidas kylverksamhet
22 Nov 2018 Stefan Sandström blir ny affärsområdeschef för Bravidas affärsområde Cooling, en del av Bravida division Riks.
Assemblin-installerar-multidisciplinart-at-Geely-i-Goteborg
Assemblin installerar multidisciplinärt åt Geely i Göteborg
13 Nov 2018 Assemblin bidrar med installationer för värme, sanitet, kyla, sprinkler och automation i Volvos ägare Geelys nya kontorsbyggnad i innovationshubben Lindholmen i Göteborg.
Stabil-varmepumpsmarknad
Stabil värmepumpsmarknad
7 Nov 2018 Försäljningen av värmepumpar är på en fortsatt hög och stabil nivå, visar försäljningsstatistik från Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Under årets första tre kvartal har försäljningen av värmepumpar totalt ökat med 6 procent. Tittar man på enbart tredje kvartalet var försäljningsökningen 1 %.
Oro-for-illegal-handel-med-koldmedier
Oro för illegal handel med köldmedier
6 Nov 2018 Fyra stora europeiska organisationer inom kyl- och värmepumpsbranschen uttrycker nu gemensamt sin oro för den illegala handeln med köldmedier och efterlyser skärpt kontroll i implementeringen av F-gasförordningen.
Visa äldre nyheter
Annons
Annons
Din ort
Mitsubishi AQS
  • Kylma
  • Ahlsell
  • AQS Produkter
  • Bravida
  • GRÅ

Redaktionen

Gustavslundsvägen 135, 6 tr
167 51 Bromma

Tel +46 (0)8 512 54 950
E-post: info@skvp.se